Opublikowano wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku jarego w doświadczeniach rejestrowych w 2015 r. Wykorzystano w nich badania z pięciu doświadczeń, a dwa zdyskwalifikowano.

Średni plon nasion formy jarej rzepaku wszystkich badanych odmian wyniósł 33,8 dt/ha i był większy w porównaniu do roku 2014 o 1,8 dt/ha czyli o 5,3 proc. Warto podkreślić, że wysokość plonu obliczona była przy wilgotności nasion 9 proc.

Z danych COBORU wynika, że plon wzorca w 2015 r. wyniósł 33,3 dt/ha, kiedy w roku ubiegłym kształtował się on na poziomie 30,8 dt/ha. Wzorcem w 2015 r. były takie odmiany jak: Agra, Fenja, Legolas, Medicus, w roku 2014: Fenja, Markus, Legolas, Makro.

Odmiany populacyjne plonowały (podane były też wyniki plonowania odmian przed zarejestrowaniem, których nie publikujemy):
- Agra – 96 proc. wzorca,
- Fenja – 92 proc. wzorca.

Odmiany mieszańcowe plonowały (podane były też wyniki plonowania odmian przed zarejestrowaniem, których nie publikujemy):
- Legolas – 103 proc. wzorca,
- Medicus – 109 proc. wzorca.

Podobał się artykuł? Podziel się!