COBORU opublikowało wstępne wyniki plonowania odmian rzepaku jarego w doświadczeniach porejestrowych. Dane pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych także z doświadczeń rejestrowych. W syntezie uwzględniono wyniki pochodzące z 10 doświadczeń. W roku 2016 średni plon nasion wszystkich badanych odmian wyniósł 24,4 dt z ha i był mniejszy w porównaniu do roku 2015 o 4,2 dt z ha (15 proc.), a względem roku 2014 mniejszy o 3,6 dt z ha (13 proc). Plon nasion obliczono przy wilgotności 9 proc.

A jak plonowały poszczególne odmiany?

Wzorzec z 2016 (średnia z 8 odmian populacyjnych) plonował na poziomie 22,8 dt/ha.

Wśród odmian populacyjnych najwyżej plonowały: Karo (106 proc. wzorca), Lennon (105 proc. wzorca), Agra (103 proc. wzorca), Fenja (102 proc. wzorca) i Marksu (102 proc. wzorca).

Natomiast wśród odmian mieszańcowych: Lumen (122 proc. wzorca), Dodger 118 proc. wzorca), Delight (118 proc. wzorca), Belinda (113 proc. wzorca), Medicus (112 proc. wzorca)

 

Podobał się artykuł? Podziel się!