Jak analizuje Bank Gospodarki Żywnościowej powodem zniżek była odpowiedź na spadki cen canoli i kompleksu sojowego na amerykańskiej giełdzie CBOT.

Skala obniżek cen soi i rzepaku w ujęciu procentowym w analizowanym okresie była niższa niż zbóż. Dlaczego? Może to świadczyć o istnieniu silnych podstaw fundamentalnych na rynku roślin oleistych (uwarunkowania podażowo-popytowe), które oddziałują w kierunku utrzymania ich wysokich cen.

Podobał się artykuł? Podziel się!