Chcemy uspokoić, że ta przedłużająca się zima nie powinna w znacznym stopniu pogorszyć stanu plantacji, ponieważ pokaźna okrywa śnieżna stanowiła wystarczające zabezpieczenie przed mrozami, które występowały w połowie marca.

Zalecamy, aby właściwie i bez zbędnych ograniczeń zastosować po ostatecznym ruszeniu wegetacji, wszystkie niezbędne elementy agrotechniczne w uprawie rzepaku.

Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki, które są istotne dla maksymalnego wykorzystania potencjału plantacji.

  • Zabezpieczenie przed patogenami - wczesna wiosna

Należy zwrócić szczególną uwagę, że tak długi okres zimowy bez zamarzniętej gleby to dobre warunki do rozwoju patogenów porażających szczególnie szyjkę korzeniową roślin oraz zawiązki pędów bocznych. Pierwsze dni wiosennej wegetacji roślin to czas na oceną przezimowania oraz ocenę zagrożenia, jaką powoduje występowanie patogenów chorobotwórczych takich jak: sucha zgnilizna roślin kapustnych, czerń krzyżowych, cylindrosporioza czy szara pleśń. Dlatego pierwszym krokiem powinna być ocena tych czynników.
Dodatkowo po zimie mogą wystąpić uszkodzenia poszczególnych organów roślin. Takie „zranione" tkanki roślin to doskonałe miejsce dla przyszłych infekcji.
Dlatego zalecamy do stosowania w praktyce rolniczej sprawdzonego produktu Caryx 240 SL w dawce 1.0 l/ha. Produkt ten znakomicie zabezpieczy plantację w początkowym okresie wzrostu wiosennego roślin przed rozwojem patogenów wcześniej wymienionych. Dodatkową zaletą tego produktu jest MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W NIŻSZYCH TEMPERATURACH (od 5 oC ) niż inne produkty dostępne obecnie w handlu.

  • Pobudzenie do rozwoju rozgałęzień bocznych.

Późny okres rozpoczęcia wegetacji wiosennej, to również realne zagrożenie krótkiego czasu rozwoju roślin - zwłaszcza, gdy nagle nadejdą wysokie temperatury. W takich warunkach rośliny rzepaku odnotowują bardzo intensywny wzrost, występują duże przyrosty dobowe masy nadziemnej. Szczególnie intensywnie rozwija się pęd główny. To cecha bardzo niekorzystna, ponieważ wysokość plonowania rzepaku jest ściśle uzależniona od liczby rozgałęzień bocznych oraz pełnego ich rozwoju (to pędy boczne w 70-80 % determinują plon rzepaku).
Aby podbudzić rozwój rozgałęzień bocznych należy zastosować w okresie wczesno-wiosennym , już w momencie gdy rzepak ma 10-15 cm, Caryx 240 SL, który diametralnie zmieni pokrój łanu, niwelując dominację wierzchołkową pędu głównego oraz wpływając pozytywnie na:

  • Zwiększenie liczby odgałęzień bocznych
  • Strukturę łanu rzepaku
  • wyrównuje równomierność kwitnienia poszczególnych partii roślin
  • ułatwia dotarcie promieni świetlnych do niższych partii roślin, przez co odnotowujemy intensywniejszy proces fotosyntezy - więcej zawiązanych łuszczyn - wyższy plon
  • Wyrównanie dojrzewania rzepaku oraz niższe straty nasion przy omłocie
  • Nawożenie makro i mikroelementami