W doświadczeniach tych badano odmiany pochodzące ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Rolniczych (CCA), które nie są wpisane do Krajowego Rejestru (KR) w Polsce. Wyjątek stanowią odmiany, które były badane w doświadczeniach rejestrowych w Polsce i po trzecim roku zostały zgłoszone do badań rozpoznawczych. Wyniki plonowania pochodzą z 15 lokalizacji rozmieszczonych w różnych rejonach kraju. Plon nasion podano przy wilgotności 9%.

Poniżej wymienione odmiany zostały zgłoszone do badań przez zainteresowane podmioty i znajdują się obecnie w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych.

Przedstawiony materiał wynikowy ma charakter wstępny. Wyniki po szczegółowej weryfikacji wraz, z uwzględnieniem innych cech rolniczych i użytkowych, zostaną opublikowane w ramach serii Wyniki doświadczeń porejestrowych odmianowych. Rośliny oleiste.

Odmiany uszeregowano alfabetycznie i podzielone na dwie grupy: odmiany populacyjne oraz mieszańcowe:

ODMIANY POPULACYJNE:

Wzorzec: 51,7 dt/ha (2014) oraz 47,3 dt/ha (2013)

1. Chagall (wzorzec) - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (91 % wzorca), 2013 (95 % wzorca),
2. Monolit (wzorzec) (HR Strzelce Grupa IHAR) - 2014 (94 % wzorca), 2013 (95 % wzorca),
3. Amillia -(Limagrain) - 2014 (91 % wzorca), 2013 (95 % wzorca),
4. Apanaci - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (93 % wzorca),
5. DK Camelot - (Monsanto) - 2014 (93 % wzorca), 2013 (94 % wzorca),
6. Fashion - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (95 % wzorca), 2013 (97 % wzorca),
7. Janus - (Lantmännen SW Seed) - 2014 (92 % wzorca), 2013 (94% wzorca),
8. Letitia - Bayer CropScience- 2014 (92 % wzorca),
9.Patron - Bayer CropScience- 2014 (92 % wzorca),
10. Rivalda - KWS Polska - - 2014 (95 % wzorca), 2013 (91% wzorca),