Pod względem areału uprawy słonecznik zajmuje w Rumunii trzecie miejsce po kukurydzy i pszenicy. Nasiona słonecznika są dla Rumunii ważnym produktem eksportowym. Cztery lata temu roczna wartość eksportu wyniosła ponad 20 mln dolarów.

Średnie plony nasion słonecznika w Rumunii są niskie i wynoszą nieco ponad tonę z hektara, przy zawartości tłuszczu 50-55 proc. Tymczasem plony uzyskiwane w doświadczeniach odmianowych są znacznie wyższe - 3,2-4,5 tony z hektara. Koszty produkcji są dosyć wysokie. Dwa lata temu w jednym z gospodarstw, w którym uzyskano 2,6 tony nasion z hektara, wyniosły one 518 dolarów na hektar, z czego najwięcej, bo aż 136 dolarów, stanowiły koszty ochrony i nawożenia. Tymczasem ceny słonecznika w Rumunii były w tym okresie niskie, bo niecałe 200 dolarów za tonę, czyli wynosiły tyle samo, ile łączne koszty  produkcji.

Uprawą słonecznika zajmuje się 14 dużych spółek, które produkują łącznie ponad 1,3 mln ton nasion. Jedną z największych jest Rosiori S.A. w rejonie Teleorman na południe od Bukaresztu, która rocznie produkuje ponad 100 tys. ton nasion. W tym samym rejonie znajduje się także główna stacja naukowo-badawcza, prowadząca badania nad uprawą słonecznika w miejscowości Draganesti-Vlasca. Kierownikiem stacji jest dr Emilian Negrila, który pracuje w niej niemal od chwili jej utworzenia, czyli od ponad 30 lat. Stacja gospodaruje na 3,5 tysiąca hektarów. Na 400 hektarach uprawia się słonecznik, a poza tym kukurydzę, pszenicę i soję. Ziemia należy do państwa, a stacja ją dzierżawi, płacąc czynsz. W gospodarstwie pracuje 220 osób.

Na południu plonowanie słonecznika ograniczają upały i susze. Dlatego w badaniach prowadzonych w Draganesti-Vlasca do tych czynników przywiązuje się szczególną uwagę. W laboratorium w warunkach kontrolowanych oraz na polu sprawdza się reakcję różnych odmian na stresy wywołane wysoką temperaturą i niedoborem wody. Stacja zajmuje się opracowaniem nowych technologii uprawy roślin i praktyczną weryfikacją nowości technologicznych, proponowanych przez różne firmy dla potrzeb rejonu. Ocenia także ich efektywność ekonomiczną.