Rzepak doczekał się wielu modyfikacji w uprawie. Większość z nich polega na minimalizacji normy wysiewu i zachowaniu coraz to mniejszej docelowej obsady. Nowoczesne technologie opierają się często o specjalistyczny sprzęt oraz bazują na precyzyjnym niejednokrotnie zlokalizowanym nawożeniu.

W warunkach jeszcze skromnych możliwości polskich rolników większość jednak plantacji sianych jest w sposób tradycyjny. Z tymże należy pamiętać, że odmiany populacyjne troszkę inaczej się sieje niż mieszańcowe. Głównie wiąże się to z pewnymi cechami genetycznymi tychże odmian.

Generalne jeśli chcemy prowadzić uprawę rzepaku bardzo intensywnie, licząc na rekordowe plony powinniśmy wybrać odmiany mieszańcowe. Powinniśmy je siać na lepszych stanowiskach, dobrze uprawionych i przygotowanych do siewu. Wówczas istnieje duża szansa, że wykażą swój potencjał plonowania. W przypadku gdy dysponujemy gorszym stanowiskiem i w dodatku zakładamy, że prowadzić plantację będziemy w średnio nakładowych technologiach można zdecydować się na odmiany populacyjne, które w takich warunkach mniej zawodzą.

Jak siać rzepak ozimy - radził prof. Krzysztof Jankowski z Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, podczas tegorocznych dni pola DuPont Pioneer, które odbyły się w Wilkowicach.

Według profesora w przypadku rzepaku nie tylko istotny jest optymalny termin siewu ale również jego ilość. Parametry te wpływają bowiem na wzrost i rozwój rzepaku, w tym samym na jego plonowanie oraz przede wszystkim przezimowanie. Zdaniem profesora w zależności od roku i regionu rzepak zasiany w terminie od 28 sierpnia do 5 września będzie najlepiej przygotowany do przezimowania i w konsekwencji takie plantacje przezimują najlepiej.

Czy będziemy siać odmianę populacyjną czy mieszańcową wiąże się z tym termin oraz zalecana ilość wysiewu. Niestety wielu rolników zbyt gęsto sieje swoje rzepaki. Wychodzą oni z założenia, że jeśli wysoka obsada zimuje, po niekorzystnej zimie zostanie ona zredukowana do obsady optymalnej. To błędne rozumowanie. Zbyt gęsta obsada powoduje jesienią silną konkurencje o światło i składniki pokarmowe. W konsekwencji nadmierne zagęszczenie roślin prowadzi do luźnej budowy rozety liściowej, a nawet do wybujania roślin i w efekcie ich złego przezimowania. Nie ma szans by taka plantacja wydała rekordowe plony.