Od 2004 r. kontraktację i skup nasion słonecznika prowadzą Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie koło Zamościa. W tym roku za tonę nasion płacono 700 zł netto. Do uprawy słonecznika przysługują dopłaty uzupełniające. Gdy rolnik przerabia nasiona na biopaliwo do wykorzystania we własnym gospodarstwie, może skorzystać z dopłat do upraw roślin energetycznych.

Nie ma się jednak co oszukiwać, że uprawą słonecznika może zajmować się każdy rolnik. Jest to uprawa dla dużych gospodarstw. Aby była opłacalna, trzeba nim obsiać co najmniej 20 hektarów, czyli gospodarstwo powinno mieć przynajmniej 100 hektarów. Wynika to ze znacznych strat niełupek powodowanych przez ptaki.

Wymagania

Słonecznik oleisty ma duże wymagania cieplne. Suma średnich temperatur w okresie wegetacji powinna wynieść przynajmniej 3000 st.C. Dlatego do jego uprawy najbardziej nadają się dwa rejony: południowo-zachodni i południowo-wschodni. Słonecznik jest wrażliwy na długotrwałe przymrozki, które hamują wzrost roślin. Okazuje się natomiast odporny na krótkotrwałe obniżki temperatur do –4 st.C.

Roślina ta ma także duże wymagania świetlne i bardzo źle znosi zacienienie. Z powodu grubej i omszonej skórki jest natomiast odporna na suszę. Najwięcej wody potrzebuje podczas tworzenia pąków kwiatowych i kwitnienia, co ma najczęściej miejsce w lipcu. Ważne jest, aby podczas kwitnienia była słoneczna pogoda, co korzystnie wpływa na zapylenie kwiatów i zawiązywanie niełupek.

Słonecznik najlepiej plonuje na glebach żyznych i zasobnych w próchnicę, kompleksu pszennego bardzo dobrego (kompleks 1) i pszennego dobrego (kompleks 2). Gleby powinny być przepuszczalne, o pH 6,6–7,2. Roślina może być także wysiewana na glebach lżejszych. Gleby zakwaszone koniecznie należy zwapnować, najlepiej pod przedplon, a ostatecznie przed orką przedzimową.

Przedplon, uprawa

Najlepszym przedplonem dla słonecznika są rośliny okopowe uprawiane na oborniku. Dobrym przedplonem są także rośliny motylkowate. Najczęściej jednak uprawiany jest po zbożach. Wartość tego przedplonu można poprawić, wysiewając międzyplony ścierniskowe, które przyoruje się przed zimą jako nawóz zielony.