Powierzchnię uprawy soi ograniczają jej duże wymagania cieplne. Jest wrażliwa na przymrozki od siewu do pełni wschodów. Poza tym potrzebuje dużo ciepła do wytworzenia kwiatów. Jednak ze względu na rozwinięty system korzeniowy dobrze znosi suszę, a owłosienie roślin zmniejsza ich transpirację.

Wymagania

Soja jest rośliną dnia krótkiego. Przy długim dniu rośliny przedłużają wegetację i nie dojrzewają przed przymrozkami. Na zawartość białka w nasionach soi korzystnie wpływa wysoka temperatura powietrza i nasłonecznienie w czasie wegetacji. Najlepsze warunki do jej uprawy są na południowym wschodzie. Soja wymaga gleb żyznych i przewiewnych, o odczynie obojętnym (pH 6–7).

Przedplon

Najczęściej przedplonem dla soi są zboża. Może być także uprawiana po roślinach okopowych, ale w trzecim roku po oborniku. Przerwa w uprawie soi na tym samym polu musi wynosić 4 lata. Wyjątkowo w rejonach, gdzie uprawiana jest po raz pierwszy, może być wysiewana na tym samym polu przez dwa lata bez spadku plonu.

W jednym z doświadczeń przeprowadzonych w Akademii Rolniczej w Lublinie soja odmiany Polan była uprawiana po różnych międzyplonach ścierniskowych: facelii błękitnej, pszenicy ozimej, gorczycy białej, życie, rzepiku i soi. Największa obsada i najlepsza zdrowotność siewek soi, jak i roślin podczas kwitnienia były na poletkach po pszenicy ozimej i życie. Największy plon nasion soi uzyskano z poletek, gdzie międzyplonem była pszenica ozima, a najmniejszy po soi. Najmniej nasion z brunatnymi plamami było w plonie zebranym z roślin soi uprawianych po facelii błękitnej, a najwięcej po soi. Siewki soi były głównie porażane przez Fusarium. Powszechnie uznaje się, że pszenica ozima jest znacznie lepszym przedplonem dla soi niż pszenica jara, m.in. z powodu korzystniejszego wpływu na wschody i zdrowotność roślin.

Uprawa

Uprawę wiosenną trzeba ograniczyć do niezbędnego minimum, by nie przesuszać gleby. Jednocześnie powinna jak najlepiej wyrównać powierzchnię pola, co jest szczególnie ważne przy mechanicznym zbiorze. Bezpośrednio przed siewem glebę należy doprawić przy użyciu agregatu uprawowego.