Rzadko w tym roku można znaleźć uprawy rzepaku, które chociaż w niewielkim stopniu zostały „nadszarpnięte” przez warunki zimowe. Niestety oliwy do ognia, czyli do pogorszenia sytuacji na polu może „dolać” masowy atak szkodników. W ubiegłym roku pierwsze sygnały o pojawieniu się chowaczy zasygnalizowano, jak informują doradcy Procam, około 10 marca. Teraz może być podobnie.

Wystawienie żółtych naczyń pozwala nie tylko określić moment wystąpienia szkodników, ale ułatwia wyznaczenie progów ekonomicznej szkodliwości. Dla granatka wynosi on 20 chrząszczy znalezionych w żółtym naczyniu w ciągu 6 dni lub dwa chrząszcze na 25 roślinach. Z kolei dla brukwiaczka próg stanowi 10 chrząszczy w żółtym naczyniu w ciągu trzech dni albo 2-4 chrząszcze na 25 roślinach.

Jak przygotować naczynia? W żółtych pojemnikach wywierca się małe otwory (firmy fitosanitarne rozdają już gotowe naczynia), tak aby zapobiegać przelewaniu się wody w razie opadów. Naczynia wypełnia się wodą z dodatkiem kropli płynu zmniejszającego napięcie powierzchniowe np. płyn do mycia naczyń, który uniemożliwi wydostanie się owadów. Pojemniki rozstawia się około 20 m w głąb, licząc od brzegu pola, od strony przewidywanego nalotu szkodnika (lasy, zadrzewienia).

Jak wygląda chowacz granatek? Jest to chrząszcz o długości 3 mm, owalny i dość wypukły, co ważne koloru czarnego (granatowe pokrywy). Jakie uszkodzenia powoduje? Wczesną wiosną jego żerowanie sprawia, że ogonki liściowe i pędy rzepaku zaginają się, łamią i często nawet zamierają. W ich wnętrzu można zaobserwować larwy.

Jak wygląda chowacz brukwiaczek? Chrząszcze mają długość 3,2-4 mm. Mają barwę szarawą z powodu szarych łusek włosowych, głowę wydłużoną w charakterystyczny cienki i wygięty do dołu ryjek. Co z uszkodzeniami? Pierwsze to miejsca „ukłuć” widoczne na łodydze, które mają wielkość ok. 1 mm. Są one najpierw śluzowate, potem białawe.

Jakie środki chemiczne można zastosować do walki z tymi szkodnikami? Dokładne insektycydy podamy w kolejnym artykule, ale wstępnie zawierają one następujące substancje czynne: etofenproks, chloropiryfos, acetamipryd, tiachlopryd, indoksakarb, alfa-cypermetrynę, beta-cyflutrynę, deltametrynę, gamma-cyhalotrynę, lambda-cyhalotrynę, tau-fluwalinat, zeta-cypermetrynę, beta-cyflutrynę + chloropiryfios, cypermetrynę + chloropiryfos, deltametrynę + tiachlopryd.

Podobał się artykuł? Podziel się!