W związku z opublikowaniem na portalu Farmer.pl w dniu 12 lipca 2012 r. artykułu pod tytułem „Uprawiamy coraz więcej niezbadanych odmian rzepaku" KZPR zwraca uwagę, że treści zawarte w tej publikacji nie odpowiadają rzeczywistości i prezentują partykularne stanowisko tylko jednej organizacji tj. Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju.

Uprawiamy coraz więcej niezbadanych odmian rzepaku

Wyjaśniamy, że członkowie władz KZPR z uwagi na inne obowiązki służbowe głównie przygotowanie imprez takich jak: Europejskie Dni Rzepaku i Dni Pola w rożnych regionach kraju, nie mogli uczestniczyć w spotkaniu w dniu 29 maja 2012 r. dotyczącym prac nad tworzenie rankingu odmian rzepaku ozimego. Okoliczność taka była wcześniej zgłaszana do PSPO wraz z prośbą o zmianę terminu ale niestety jej nie uwzględniono.

Pragniemy podkreślić że m.in. przedstawiciele KZPR byli współtwórcami Pilotażowego Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w Woj. Opolskim i Dolnośląskim - który w konsekwencji był podstawą zapisania Programu PDO w ustawie. Natomiast PSPO przystąpiło do prac w ramach Programu PDO dopiero niedawno.

Krajowe Zrzeszenie wyraża również bardzo poważne zastrzeżenia co do metodyki i przyjętych kryteriów tworzenia „Rankingu odmian rzepaku ozimego 2012". W szczególności dotyczy to forsowania parametru zaolejenia, kosztem kryterium plonowania którego wagę zmniejszono do poziomu tylko 45 %. Dokonano tego wbrew krytycznym uwagom kilku ekspertów którzy wyrażali stanowisko, że kryterium wielkości plonu powinno być uwzględnione na znacznie wyższym poziomie wagi dla tej cechy. Zdaniem specjalistów i producentów rzepaku priorytetem winno być plonowanie - ponieważ zakłady tłuszczowe płacą jedynie za dostarczoną ilość ton i nie uwzględniają poziomu zaolejenia - za które płacą np. odbiorcy rzepaku z Niemiec czy Francji.
Na spotkaniu w dniu 29 maja 2012 r. przyjęto konkretne ustalenia dotyczących kryteriów tworzenia rankingu (tj. plon nasion 60% i poziom tłuszczu 13%) . Niestety z nieznanych przyczyn, bez akceptacji pozostałych zainteresowanych stron projekt rankingu z dnia 16 czerwca 2012 r. sporządzono w oparciu o inne zmienione zasady (tj. plon nasion 45% i poziom tłuszczu 20%) . Takie działanie pozostawiamy bez komentarza.