Aktualna sytuacja na rynku roślin oleistych.
Prezes KZPR podkreślił, że obecny rok znowu jest nietypowym i trudnym rokiem dla producentów. Z napływających do KZPR informacji wynika, że przez późne zasiewy, mrozy oraz znaczne szkody łowieckie od 15 do 40 proc. (w zależności od regionu) upraw rzepaku w Polsce jest zagrożone i może wymagać zaorania. Pozostała część upraw jest bardzo słaba i przerzedzona. Krajowa produkcja rzepaku w tym roku nie powinna przekroczyć 2 mln ton.

Zbieranie informacji o cenach rzepaku.
Prezes KZPR poinformował, że producenci dostarczający rzepak do jednego z polskich zakładów tłuszczowych wielokrotnie zgłaszali się do KZPR z prośbą o interwencję w sprawie sposobu wyliczania średnich cen rzepaku przez MRiRW. Problem polega na tym, że producenci podpisują umowy na dostarczenie rzepaku po cenie, która jest średnią ceną z dwóch miesięcy (lipca i sierpnia), publikowaną przez MRiRW. Według naszych informacji jest ona znacznie niższa niż bieżące ceny rynkowe.
Minister poinformował, że obecnie jest nowelizowana ustawa o zbieraniu informacji rynkowych, do której można zgłaszać poprawki i swoje propozycje. Zaproponował, aby KZPR włączyło się w konsultacje społeczne oraz przedstawiło swoje propozycje.

System certyfikacji rzepaku na cele biopaliwowe.
KZPR zwróciło się z zapytaniem, na jakim etapie są prace MRIRW na temat wprowadzenia systemu certyfikacji rzepaku na cele biopaliwowe w Polsce.
Bogumiła Kasperowicz poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie przygotowane i przekazane do KZPR szczegółowe stanowisko w tej sprawie.

Dochodowość poszczególnych uczestników łańcucha żywnościowego.
Prezydium KZPR zaproponowało, żeby wraz z MRiRW podjęto próbę wykonania analizy cen całego łańcucha żywnościowego w branży rzepakowej. Należy nagłośnić sprawę oraz wszcząć dyskusję na temat „Skąd bierze się cena?". KZPR podkreśliło, że producenci niejednokrotnie są atakowani za wysokie ceny rzepaku, jednak za wzrostem ceny ziarna stoją też znaczące wzrosty cen środków ochrony roślin, paliwa czy materiału siewnego. Minister wraz z dyrektor zgodzili się, że należy tę sprawę unaocznić, podjąć próbę przeprowadzenia analizy wielkości marż, a następnie spotkać się z przedstawicielami każdego elementu łańcucha w celu podjęcia wspólnej dyskusji.

Możliwości stabilizacji ceni produkcji surowców rolnych.
Odnośnie do stabilizacji cen produktów rolnych, minister poinformował, że MRiRW wielokrotnie zgłaszało uwagi w tej sprawie do Komisji Europejskiej. KE obecnie prowadzi szczegółowe analizy cen na rynkach, co jest niezbędne do stworzenia instrumentów stabilizujących rynek. Jednak prowadzenie tych analiz jest czasochłonne, a na to Polska nie ma zbyt wielkiego wpływu.

Podobał się artykuł? Podziel się!