Produkcja soi na Ukrainie wzrosła w ostatnich 3-4 latach, z powodu zwiększonego eksportu tego ziarna. W 2005/06 roku Ukraina eksportowała 224 tys. t soi, a w 2006/07 - już 400 tys. t.

Głównymi nabywcami ukraińskiej produkcji są: Turcja (49 proc.), Włochy (18 proc.) i Grecja (12 proc.). Kraje te nie przejmują się niską zawartością protein w ukraińskiej soi, a interesuje je niska cena i bliskie położenie geograficzne surowca.

Zwiększenie popytu na soję spowodowało podrożenie ziarna na Ukrainie. We wrześniu 2006 r. ziarno sojowe proponowano po 1100 UAH (220 USD) za 1 t EXW, we wrześniu 2007 r. jego cena wzrosła do 1800 UAH (360 USD) za 1 t EXW. A w październiku, z powodu wzrostu popytu ze strony eksporterów, ceny osiągnęły 2300 UAH (460 USD) za 1 t EXW, w zależności od zawartości protein i wielkości partii.

Dane statystyczne podają, że w 2001 r. kulturą tą zasiano 73 tys. ha, a w 2006 r. - już 748 tys. ha, z których zebrano 890 tys. t soi, natomiast w 2007 roku zasiano 580 tys. ha i zebrano ponad 700 tys. t soi.

Podstawowymi produktami przeróbki soi na Ukrainie do niedawna były olej sojowy oraz śruta. Zdaniem ekspertów, w październiku 2007 r. dochód z produkcji 1 t ziarna soi wyniósł od 400 do 700 UAH (80-140 USD), z 1 t oleju sojowego - od 300 do 450 UAH (60-90 USD), a z 1 t śruty soi - od 400 do 600 UAH (80-120 USD). Handlowcy twierdzą, że najbardziej rentowną jest uprawa właśnie tej kultury. Nikołaj Wiernicki, dyrektor agencji informacyjnej „ProAgro”, mówi: „Nawet przy urodzaju wynoszącym 14 dt/ha, dzięki wysokim cenom rynkowych, rentowność uprawy soi wynosi ponad 70 proc.”.

Wcześniej, na Ukrainie praktycznie nie było przedsiębiorstw, przetwarzających soję na skalę przemysłową. Od niedawna sytuacja zaczęła się zmieniać. Napłynęły środki finansowe na inwestycje. Na przykład, w tym roku „Kreatyn” z miasta Kirowogradu i firma „Protein Production” z Moskwy budują w Kirowogradzie zakład produkujący wyroby z soi, takie jak: śrutę, olej sojowy, oczyszczone białko roślinne oraz mąkę sojową.

Inna spółka – „Terra-Grup Limited Company”, znajdująca się w mieście Nowomoskowsku, w obwodzie Dniepropietrowskim, pod koniec czerwca 2007 r. poinformowała o rozpoczęciu budowy zakładu, który będzie produkować oczyszczone białko roślinne.