W tych warunkach szczególnie wrażliwe na wymarzanie są korzenie rzepaku. Nagły atak srogiej zimy spowodował, że szczególnie w zachodniej części kraju wiele plantacji nie rokuje na plon.

Wiosną oceń plantację.

Najbardziej dynamiczny proces wypadania roślin po zimie w wielu rejonach już minął. Niemniej jednak nie należy pochopnie podejmować decyzji o likwidacji plantacji. Ważna będzie kilkukrotna lustracja pól, celem określenia końcowego stanu plantacji i jej potencjalnego poziomu plonowania. Plantatorzy rzepaku - w oparciu o ilość roślin na 1m² - będą podejmowali finalne decyzje odnośnie dalszych działań. Część plantacji już została zlikwidowana.

Warto podkreślić, że podczas podejmowania decyzji o pozostawieniu lub zlikwidowaniu plantacji trzeba uwzględnić obecną cenę rzepaku. Ponieważ, jak obliczyliśmy, plon rzepaku na poziomie 21,3 dt/ha pokrywa koszty produkcji oraz przynosi zysk na poziomie 550 zł/ha. ( Przy cenie rzepaku 1900 zł/ha, na podstawie kalkulacji Wielkopolskiego ODR).

Wiosenne nawożenie azotowe w większości przypadków zostało już przygotowane. Wraz z rozwojem plantacji należy zastanowić się nad rozdziałem kolejnych dawek azotu. Ostatnią, trzecią dawkę warto zastosować w formie dolistnej.

Wraz z ruszeniem wegetacji atakują szkodniki.

Kolejnym ważnym punktem ochrony plantacji jest monitorowanie (za pomocą żółtych naczyń lub na roślinach) występowania szkodników na plantacjach (patrz tabela).

Wszystkie z wymienionych szkodników kontroluje preparat Karate 050 CS stosowany w dawce 0,12 - 0,15 l/ha.

W warunkach przerzedzonej obsady roślin, dużego znaczenia nabiera ochrona plantacji przed chorobami rzepaku - szczególnie biorąc pod uwagę obserwowany w ostatnich latach nierównomierny rozkład opadów w okresie od wiosny do zbiorów. Ważnym filarem ochrony w technologii Syngenta jest preparat Toprex 375 SC.

Wiosną 2012, w obliczu pozimowych strat, które będą skutkowały redukcją roślin na m², zastosowanie Toprex 375 SC w dawce 0,5 l/ha wpłynie korzystnie na odbudowę plonu. Preparat ograniczając dominacje pędu głównego znacząco stymuluje rozwój dodatkowych rozgałęzień bocznych oraz łuszczyn, co obrazują poniższe zdjęcie oraz wykres. Ponadto zastosowanie ToprexR wyrównuje długość rozgałęzień bocznych z pędem głównym, powodując równomierne zakwitanie łanu, jednoczesne dojrzewanie łuszczyn, jak również zapobiega wyleganiu. Środek działa zapobiegawczo oraz interwencyjnie na takie choroby jak sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych oraz szara pleśń.