Zgodnie z przepisami nie ma możliwości wykorzystywania odmian roślin genetycznie modyfikowanych odpornych np. na szkodniki czy substancje czynne herbicydów. Stąd zagrożenia ze strony agrofagów niwelujemy, wykorzystując coraz doskonalsze programy chemicznej ochrony. Ich skuteczność ma jednak liczne ograniczenia.

W walce z chwastami najtrudniej jest wyeliminować gatunki należące do tej samej rodziny, co roślina uprawna - tak też jest w przypadku rzepaku. Chwasty powinny być zwalczane w okresie największej ich wrażliwości na herbicydy, tj. w fazie 2-4 liści. W praktyce nie zawsze jest to możliwe. Działanie preparatów doglebowych, stosowanych przedwschodowo, zależy od stanu uwilgotnienia gleby. Jeśli jest sucho, korzenie chwastów nie pobierają substancji, a tym samym brak jest efektu chwastobójczego.

TYLKO JEDEN HERBICYD

W rzepaku najlepszy byłby herbicyd gwarantujący jednoczesną skuteczną eliminację pełnego spektrum chwastów jedno- i dwuliściennych, w tym także tych z rodziny kapustowatych, odznaczający się tzw. szerokim oknem aplikacji (długi okres, w którym można wykonać oprysk) i efektywny niezależnie od warunków pogodowych.

To wysokie wymagania, niemniej firma BASF postanowiła im sprostać i zaproponowała uprawę rzepaku w technologii Clearfield, która w skrócie polega na wykorzystaniu herbicydu o działaniu nieomal totalnym i odmiany mieszańcowej rzepaku (uzyskanej na drodze hodowli tradycyjnej) odpornej na zawarte w preparacie substancje czynne. Efekty korzystania z tej technologii firma przedstawiła podczas Centralnych Dni Pola zorganizowanych na 150-lecie BASF w Jarosławcu (powiat średzki, woj. wielkopolskie).

Technologia Clearfield zakłada stosowanie herbicydu do momentu osiągnięcia przez chwasty fazy 4 liści. Zatem termin oprysku dobiera się do fazy rozwojowej chwastów, a nie rzepaku. Z praktyki wiadomo, że wypada on 10-15 dni po wschodach rzepaku.

Opracowany na potrzeby tej technologii środek nosi nazwę handlową Cleravis 492,5 S.C. i zawiera trzy substancje czynne: metazachlor i chinomerak pobierane przez korzenie chwastów oraz działający przez liście - imazamoks. Wykorzystywane w tej technologii odmiany rzepaku odznaczają się genetyczną odpornością na ostatnią z wymienionych substancji i zawsze oznaczone są symbolem CL w nazwie, np. DK Impression CL (wpisana do Krajowego Rejestru w 2013 r.).