Ponadto, przedwcześnie zasychające łuszczyny tracą zdolność do asymilacji, a tym samym przestają uczestniczyć w budowaniu plonu. Tymczasem, w ciągu końcowych 10 dni przed zbiorem rzepaku kształtuje się 10-15 proc. plonu. W ciągu tego czasu dzienne przyrosty plonu nasion sięgają 30-40 kg/ha. Jednocześnie, najwcześniej dojrzewające łuszczyny na pędzie głównym - czyli te, które tworzą plon zasadniczy - zaczynają pękać, a zawarte w nich nasiona osypują się. Zjawisko to nasila się przy deszczowej i wietrznej pogodzie.

Przy intensywnie prowadzonej uprawie nie można dopuścić do strat plonu, wypracowanego w ciągu sezonu dzięki dużym nakładom pracy i środków finansowych.

Przyczyną pękania jest powtarzające się wielokrotnie pęcznienie łuszczyn (na skutek wchłaniania wilgoci z opadów i rosy) a następnie ich wysychanie na słońcu i wietrze. Aby zapobiec pękaniu, powierzchnię łuszczyn należy pokryć elastyczną warstwą izolującą od wody. Izolator jednak musi być przepuszczalny dla gazów, aby łuszczyna mogła oddychać, a więc wydzielać parę wodną. Dzięki temu nasiona dojrzewają bardziej równomiernie, wysychając w naturalny sposób. Dodatkową korzyścią płynącą z zastosowania środków klejących łuszczyny łuszczyn jest zmniejszenie ryzyka porastania nasion.

Na rynku dostępnych jest kilka preparatów powlekających i sklejających łuszczyny. Wszystkie wykazują ten sam, opisany powyżej mechanizm działania, choć różnią się substancjami biologicznie czynnymi i ich pochodzeniem - naturalnym lub syntetycznym.

Naturalną substancją pochodzenia roślinnego jest di-1-P-menten (związek z grupy terpenowych polimerów). Związek ten znajduje się w składzie preparatów Nu-Film 96 EC oraz Spodnam 555 SC. W ciągu godziny od wykonania zabiegu, pod wpływem promieniowania słonecznego polimer tworzy na łuszczynach cienką, elastyczną warstwę, która zabezpiecza je przed wilgocią przez okres 3 tygodni.

Innym, naturalnym związkiem o podobnych właściwościach jest homopolimer beta-pinenu (pochodna żywic terpenowych). Na tej substancji bazuje m. in. Brafil. Związek ten wyróżnia się szybszym czasem działania - tworzy warstwę ochronną już w ciągu 30-40 min od wykonania zabiegu.