W związku z zaistniałą sytuacją Władze Zakładu w Bodaczowie są zmuszone poinformować o wstrzymaniu płatności dla rolników - czytamy w oświadczeniu ZT Bodaczów - gdyż z uwagi na specyfikę umowy zawartej przez Zakłady z Bankiem, zajęcie komornicze nawet niewielkiej sumy powoduje blokadę wszystkich środków kredytowych w rachunku bieżącym.

Władze Zakładu podkreślają, iż równolegle do rozmów z Bankiem i Komornikiem Sądowym trwają negocjacje z potencjalnym inwestorem. W przypadku zakończenia negocjacji i zamknięcia transakcji w ciągu najbliższych dni, należności dla rolników zostaną wypłacone natychmiast, w ramach kredytu skupowego. Władze Zakładu pragną podkreślić iż Zakład otrzymał już od banków gwarancje na kredyt skupowy jednak uruchomienie środków może nastąpić po dokapitalizowaniu Spółki przez inwestora. Jeśli negocjacje nie zakończą się sprzedażą części udziałów, Zakład będzie realizował zobowiązania z bieżących środków obrotowych apelując do rolników o udostępnianie surowca z punktów skupu.

Władze Zakładu informują, że dotychczas zrealizowano blisko 30 proc. całkowitej sumy należności wobec rolników.

Wg. zakładów płatności były realizowane chronologicznie według daty dostaw, w dwóch ratach. Do 10.09 Zakład planował przelać pierwszą transzę do wszystkich rolników, zaś drugą przed 30.09. Jednocześnie Władze Zakładu poprzez infolinię zbierały informację o najbardziej potrzebujących rolnikach, dotkniętych przez takie zdarzenia losowe jak ciężkie wypadki komunikacyjne, zajęcia komornicze czy choroby. Rolnicy ci otrzymywali płatność pierwszej raty w przyśpieszonym terminie.

Podobał się artykuł? Podziel się!