Rzepak, który traci energię na konkurencję z chwastami o podstawowe składniki pokarmowe i  przetrzeń życiową, nie jest w stanie w ciągu 70–80 dni jesiennej wegetacji prawidłowo przygotować się do przetrwania zimy. Pozostawienie chwastów (jedno- czy dwuliściennych) jesienią na plantacji  zmniejsza plon średnio o 30%, a w skrajnych przypadkach spada on nawet o 60%.

Obecną sytuację związaną ze zwalczaniem chwastów jesienią w rzepaku ozimym można opisać następująco:
• wieloletnie stosowanie tych samych substancji aktywnych, wykorzystywanych jesienią w ochronie rzepaku ozimego spowodowały sytuację, w której na polach rzepaku oprócz przytulii i chwastów rumianowatych pojawiły się masowo chwasty takie jak: mak polny, chaber bławatek, fiołek polny;
• masowo występujące do tej pory chwasty rumianowate nadal są  zagrożeniem;
• analizując zakres skuteczności i możliwe terminy opryskiwania herbicydami nie jest łatwo znaleźć program ochrony, którym w jednym zabiegu zwalczymy w/w chwasty.

Skutecznym powschodowym sposobem eliminacji wszystkich tych gatunków (a ponadto komosy i chwastów rumianowatych) jest zastosowanie herbicydu Navigator 360 SL w dawce 0,3 l/ha, w momencie gdy rzepak jest w fazie 3-4 liścia. Dodanie do cieczy roboczej herbicydu Metazanex 500 SC w dawce 1 l/ha, pozwala pozbyć się jednocześnie jasnot, przetaczników i gwiazdnicy pospolitej.

Zastosowanie powyższej mieszaniny zbiornikowej wymaga temperatury powietrza min. 8oC. Aby zabieg był efektywny, przez kolejne 6 dni średnia temp. dobowa nie powinna być niższa od 5 oC. Przy obecnie panujących warunkach pogodowych, nie jest to warunek trudny do spełnienia. Podobał się artykuł? Podziel się!