Jak wiadomo wszystkie odgałęzienia rzepaku nie zakwitają jednocześnie, z tego też powodu jego dojrzewanie również rozciągnięte jest w czasie. Jest to naturalna cecha tej rośliny, która sprawia, że przed omłotem lub w trakcie wiele nasion się osypuje, stając się źródłem zachwaszczenia.

Duża część nasion rzepaku kiełkuje zaraz po osypaniu, niemniej jednak znaczna ich ilość pozostaje w uśpieniu w glebie. Okres uśpienia bywa różny, z badań wynika, że może trwać nawet do 10 lat.
Problem z samosiewami w dobrze skonstruowanym zmianowaniu, nie jest aż tak powszechny. W uprawach następczych zostaje on niszczony, gdyż dochodzi do zaburzenia rozwoju rzepako-chwastów, przez różnorakie zabiegi uprawowe, czy herbicydowe.

Dużym problemem stają się, gdy rzepak uprawiany jest w uproszczonym zmianowaniu lub nawet 2 lata z rzędu po sobie.
Rzepak z osypanych nasion staje się chwastem. Jak każdy chwast obniża plony roślin uprawnych; zabierając im miejsce, światło, wodę i składniki pokarmowe.

Ale to nie wszystko. Z wiadomych względów rzepak z samosiewów nie zostanie zniszczony nawet w wzorowo prowadzonej i odchwaszczonej plantacji rzepaczanej. Jest on wówczas chwastem, który może zmniejszać wydajność odmiany. Samosiewy rzepaku stanowią bowiem gorszy jakościowo komponent łanu. Jeśli występują w dużych ilościach zagęszczają obsadę, co może powodować obniżenie zimotrwałości plantacji. Pokrój samosiewów jest zazwyczaj inny, są one bardziej podatne na wyleganie oraz odznaczają się nierównomiernym dojrzewaniem, a więc i są źródłem kolejnych osypanych nasion w glebie.

Wizualnie, ale i jakościowo zaburzają wartość nowej odmiany. Samosiewy są często przepylone pyłkiem różnych odmian lub nawet chwastów, co za tym idzie utrudniają uzyskanie surowca o zamierzonych standardach (chociażby zawartość kwasu erukowego). Ponadto mogą być pierwotnym źródłem infekcji grzybowej lub siedliskiem szkodników.

Jak można ograniczyć liczebność samosiewów?

Ilość samosiewów można ograniczyć na dwa sposoby:

- zmniejszyć osypywanie się nasion podczas zbioru (poprzez wybór właściwego terminu zbioru, wybór odmiany mniej podatnej na osypywanie się nasion, wykonanie przed zbiorem zabiegu sklejania łuszczyn),