Glifosat jest podstawą sporów toczących się przed amerykańskimi sądami. Protokoły ze spraw przeciwko Monsanto pozwalają na rozjaśnienie zawirowań wokół opiniowania glifosatu przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC). Wcześniej żadne wersje oceny glifosatu dokonane przez IARC, który uznał glifosat za "prawdopodobnie rakotwórczy" nie były ujawniane. Nawet wówczas, gdy Agencji zarzucano nierzetelność w ocenie.

Opinia IARC na temat rakotwórczości glifosatu została podważona w ubiegłym roku. W sierpniu 2016 r. Robert Tarone specjalista z dziedziny matematyki statystycznej w Amerykańskim National Cancer Institute i dyrektor Biostatystyki z International Epidemiology Institute Rockville w stanie Maryland, opublikował w Europejskim Dzienniku Profilaktyki Raka komentarz, w którym wskazał wybiórczość wyników IARC i źle dobrane metody statystyczne. Tarone stwierdził ponadto, że przypadki IARC dotyczące związku glifosatu z chłoniakiem nieziarniczym wynikały z uwypuklania pewnych wyników badań i nie brały pod uwagę całości materiału dowodowego.

Protokoły, które nie są objęte poufnym postanowieniem sądu przeanalizowała dziennikarka Kate Kelland z agencji Reuters. Wskazuje, że raport, dotyczący glifosatu przed publikacją w marcu 2015 r. przeszedł znaczną edycję w celu usunięcia wyników zerowych i uwypuklenia pozytywnych.

Zmiany pomiędzy projektem a opublikowanym raportem dotyczą usunięcia wniosków naukowców mówiących, że ich badania nie wykazały związku między glifosatem a rakiem u zwierząt laboratoryjnych. W jednym przypadku wstawiono nową analizę statystyczną - skutecznie odwracając pierwotną ocenę badania.

W innym zdaniu projektu powołano się na raport dot. patologii przeprowadzony przez ekspertów z Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Raport EPA był zdecydowanie i jednomyślnie zgodny, że glifosat nie powodował nieprawidłowego wzrostu u badanych myszy. W ostatniej opublikowanej monografii IARC wynik ten został usunięty.

Reuters odkrył 10 istotnych przypadków, w których negatywne wnioski (brak choroby) dotyczące glifosatu zostały usunięte lub zastąpione przez neutralne lub pozytywne (potwierdzające stan chorobowy).