Wczesną wiosną dorosłe samice po dokonaniu żeru uzupełniającego najczęściej na najmłodszych liściach zbóż składają jaja (około 200-300). Po 2 -3 tygodniach od złożenia jaj wylęgają się larwy szkodnika.

Ile pojawi się larw w dużej mierze zależeć będzie  od przebiegu warunków meteorologicznych jakie będą panować przez najbliższe 2 dekady. Jaja skrzypionki mogą być zmyte z powierzchni liści przez gwałtowny, ulewny deszcz, który wystąpi w tym okresie.

Pewną rolę w ograniczeniu liczebności jaj i larw skrzypionek odgrywają wrogowie naturalni, np. biedronki. Natomiast larwy i poczwarki mogą być niszczone także przez niektóre grzyby pasożytnicze.

To właśnie żerowanie larw bywa groźne i może powodować poważne uszkodzenia aparatu asymilacyjnego liści - przede wszystkim flagowych i podflagowych, mających decydujący wpływ na tworzenie plonu.

Zachęcamy by rozpocząć wkrótce regularną lustrację swoich zbóż pod kątem występowania tego szkodnika.

Przypominamy, że progi ekonomicznej szkodliwości to: 1-1,5 larwy na jednym źdźble: jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta, 0,5-1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa. Do zwalczania larw skrzypionek zarejestrowanych aktualnie jest wiele preparatów.

Preparaty zarejestrowane do zwalczanie skrzypionek:
A-Cyper 100 EC (alfa-cypermetryna),
Alfastop 100 EC (alfa-cypermetryna),
Alfazot 025 EC (beta-cyflutryna),
Alstar Pro 100 EW (zeta-cypermetryna),
AMMO SUPER 100 EW (zeta-cypermetryna),
Arkan 050 CS (lambda-cyhalotryna),
Bi 58 Nowy 400 EC (dimetoat),
Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna),
Cyper-Fas 100 EC (alfa-cypermetryna),
Cyperkill Max 500 EC (cypermetryna),
Cyperkill Super 250 EC (cypermetryna),
Cyren 480 EC (chloropiryfos),
Danadim 400 EC (dimetoat),
Danadim Progress 400 EC (dimetoat),
Decis Mega 50 EW (deltametryna),
DelCaps 050 CS (deltametryna),
Delta 50 EW (deltametryna),
DelTop 050 CS (deltametryna),
DeLux 050 CS (deltametryna),
Diego 400 EC (dimetoat),
Fastac 100 EC (alfa-cypermetryna),
Fastac Active 050 ME (alfa-cypermetryna),
Fiesta 100 EC (alfa-cypermetryna),
Fury 100 EW (zeta-cypermetryna),
Helm-Lambda 100 CS (lambda-cyhalotryna),
Hunter S 400 EC (dimetoat),
Insektor 400 EC (dimetoat),
Jetstak 100 EC (alfa-cypermetryna),
Kaiso 050 EG (lambda-cyhalotryna),
Karate Zeon 050 CS (lambda-cyhalotryna),
Kivano 050 EG (lambda-cyhalotryna),
LambdaCe 050 CS (lambda-cyhalotryna),
Markiz 400 EC (dimetoat),
Minuet 100 EW (zeta-cypermetryna),
Pitbul 025 EC (beta-cyflutryna),
Pyrinex 480 EC (chloropiryfos),
Pyrinex Supreme 262 ZW (chloropiryfos, beta-cyflutryna),
Pyrisimex 480 EC (chloropiryfos),
Rage 100 EW (zeta-cypermetryna),
Rapid 060 CS (gamma-cyhalotryna),
Rapid 060 CS (gamma-cyhalotryna),
Rodan S 400 EC (dimetoat),
Rogor 400 EC (dimetoat),
Rook 480 EC (chloropiryfos),
Sherpa 100 EC (cypermetryna),
Sorcerer 500 EC (cypermetryna),
Sumi-Alpha 050 EC (esfenwalerat),
Super Cyper 500 EC (cypermetryna),
Tak Tak 100 EC (alfa-cypermetryna),
Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna),
Titan 100 EW (zeta-cypermetryna),
Wojownik 050 CS (lambda-cyhalotryna),