Bank Gospodarki Żywnościowej w raporcie AgroTydzień zauważa, że w najbliższych dwóch latach ceny maszyn i narzędzi rolniczych będą w dalszym ciągu rosły w podobnym tempie co obecnie.

Obecnie wielkość światowego rynku narzędzi i maszyn rolniczych szacowana jest na 66-70 mld USD, przy czym rynek Azji i Pacyfiku stanowi jedną trzecią tej wartości. Oczekuje się, że w 2010r. wartość sprzedaży maszyn i narzędzi rolniczych przekroczy 90 mld USD. Najsilniejszy wzrost wykorzystania maszyn i narzędzi rolniczych odnotowuje się w Azji, w szczególności w Chinach, gdzie przy rosnącym popycie na żywność oraz migracji ludności wiejskiej do miast, rośnie presja na zwiększanie efektywności produkcji rolnej. Podobne tendencje odnotowuje się w Indiach, jednakże jest to znacznie mniejszy rynek.

Ceny maszyn i narzędzi rolniczych na świecie w ubiegłym roku i w pierwszej połowie 2008r. stopniowo rosły, jednakże znacznie wolniej aniżeli nawozów, czy materiału siewnego. Oczekuje się, że w najbliższych dwóch latach ceny maszyn i narzędzi rolniczych będą w dalszym ciągu rosły w podobnym tempie co obecnie. Produkcja maszyn rolniczych jest dość silnie skoncentrowana. Łączny udział w światowym rynku sprzętu rolniczego trzech największych producentów John Deere Company, CNH Global (Italy/Neth) i AGCO kształtuje się na poziomie jednej trzeciej. Inni znaczący gracze to Kubota, Yanmar, CLAAS, Iseki, i Same Deutz-Fahr. 

Na rynku obserwuje się koncentrację produkcji w związku z licznymi fuzjami i przejęciami. Ponadto, największe zakłady produkujące maszyny i narzędzia rolnicze zlokalizowane są w krajach rozwiniętych, w szczególności Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Japonii. Obserwuje się także rozwój produkcji maszyn i narzędzi rolniczych w Rosji i na Ukrainie. Między innymi Jhon Deere rozpoczął budowę fabryki oraz centrum dystrybucyjnego w Rosji za 80 mld USD, które mają rozpocząć działalność w 2010r. Obecnie najwięksi światowi producenci dostosowują swoją ofertę do potrzeb rynku azjatyckiego.

Aprecjacja chińskiego juana będzie sprzyjać importowi urządzeń rolniczych. Szacuje się, że w 2010r. udział Chin w całkowitym popycie na urządzenia rolnicze przekroczy 22 proc. Dla porównania w 2005r. udział ten wynosił 16,4 proc. W przypadku Indii udział ten pozostanie