W większości rejonów rolnicy przeprowadzili zabiegi insektycydowe przeciwko chowaczom oraz poprawki herbicydowe w rzepaku. Pszenice zostały odchwaszczane i plantatorzy przystąpili do siewu buraków cukrowych. Przedstawiamy raport o stanie upraw polowych rzepaku oraz zbóż w poszczególnych regionach Polski, opracowany przez doradców firmy Agrii.

Region południowo-zachodni

Pszenice siane pod koniec września znajdują się w końcowej fazie krzewienia. Siane po kukurydzy są w początkowej fazie krzewienia, na roślinach widoczne są pierwsze objawy porażenia fuzariozą.

Nadal wiele plantacji jest zachwaszczonych. Dotyczy to pól, gdzie jesienią nie wykonano zabiegów z uwagi na późne siewy zbóż oraz tych, gdzie obfite opady deszczu uniemożliwiały wjazd w pole.

Rzepak ozimy został zasilony azotem i dynamicznie rozwija się. Na roślinach widoczne jest porażenie szarą pleśnią i mączniakiem rzekomym. Rolnicy przeprowadzili zabiegi ochronne przeciwko chorobom i jednocześnie chowaczom. W uprawach w większości przeprowadzano też zabiegi poprawkowego odchwaszczania.

Jęczmień jary jest w fazie 1-2 liści. W rejonie wysiano buraki cukrowe, a co niektórzy rolnicy przystąpili do siewu kukurydzy.

Żuławy

W zbożach obserwuje się niewielkie porażenie ok. 2 -3 proc. mączniakiem, fuzariozą zbóż, septoriozą liści pszenicy oraz łamliwością podstawy źdźbła. Na plantacjach nieodchwaszczanych jesienią, dominują przetaczniki, jasnoty i przytulia czepna.

Rzepaki są w niewielkim stopniu porażone suchą zgnilizną kapustnych, szarą pleśnią i mączniakiem rzekomym. Na nielicznych plantacjach występuje przytulia czepna i tasznik pospolity.

Warmia i Mazury

Na Warmii i Mazurach podtopienia pól to częsty widok. Ten stan nie jest spowodowany tylko dużą ilością opadów, ale także stanem ciągów melioracyjnych. Na wielu plantacjach w pszenicy można zaobserwować łamliwość podstawy źdźbła, objawy chorobowe są także widoczne w jęczmieniu ozimym. Specjaliści Agrii przewidują, że dużym problemem może być septorioza liści pszenicy.

Kilka cieplejszych dni przyczyniło się intensywnego wzrostu roślin. Wiele wcześnie posianych zbóż będzie w najbliższym czasie wymagało zabiegu skracania. Wybierając preparaty warto zwrócić uwagę, że ich działanie może być różne w zależności od warunków pogodowych.