O suszy w zachodniej części kraju w obecnym sezonie mówi się już od końca lutego. W tej chwili w na niektórych plantacjach zbóż w Wielkopolsce, deficyt wody jest coraz bardziej widoczny. Rośliny bowiem zwijają liście. W najbliższym czasie prognozy niestety nie przewidują opadów, a te które wystąpiły w rejonie, lokalnie były niewystarczające. Brak wody w okresie kłoszenia i kwitnienia powoduje słabe wykształcenie kłosa, zmniejszenie ilości ziarna w kłosie i w konsekwencji obniżenie plonu ziarna. Widoczne jest to na niektórych plantacjach żyta (warunkuje to również odmiana), gdzie w większości kłosy są niewielkie.

Dla roślin przede wszystkim groźna jest susza glebowa, która występuje po dłuższych okresach suszy atmosferycznej. Susza glebowa jest tym większa im mniejsza jest zwięzłość oraz retencja wodna gleby i niższy poziom wód gruntowych. Ujemny bilans wodny najsilniej odczuwany jest przez rośliny na glebach lekkich.

Dlatego w rejonach, które w szczególny sposób narażone są na suszę i która występuje cyklicznie, uprawa powinna być prowadzona w takim kierunku, aby gleba była odpowiednio napowietrzona, o właściwej porowatości – lepsze jest wówczas zatrzymywanie wilgoci w glebie.

W tej chwili dla zbóż już niewiele można zrobić. Bezpośrednio po zbiorze zbóż na lekkich glebach wszystkie ścierniska powinny być skultywatorowane i zabronowane. Ponadto nie należy dopuszczać do wytworzenia skorupy glebowej, szczególnie w okresie pożniwnym. Po zbiorze roślin w wysokich temperaturach parowanie przebiega bowiem szczególnie szybko.

Wprawdzie spulchniona, wierzchnia warstwa szybko przesycha, jednak pozostawia unieruchomienie w swych przestworach duże ilości wilgotnego powietrza, które nie są wydmuchiwanie przez wiatr. Stanowi to dobrą ochronę przed wyparowaniem wody z warstw leżących głębiej. W miesiącach letnich spulchniona gleba może zatrzymać nawet o 1/3 więcej wody w porównaniu do gleby zbitej. Dlatego racjonalna uprawa gleby, może przyczynić się do zatrzymania znacznych ilości wód opadowych.

Podobał się artykuł? Podziel się!