Naukowcy z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w swoich badaniach stwierdzili, że zachwaszczenie łanów roślin uprawnych w zmianowaniu 3-polowym: groch/rzepak – pszenica ozima – pszenica ozima nieznacznie zwiększyło się wraz z uproszczeniami w uprawie roli. Liczba gatunków chwastów w łanach roślin uprawianych w porównywanych systemach uprawy roli była zbliżona i stanowiła 38-40 gatunków.

Jednocześnie w badaniach wykazali, że największa liczba oraz sucha masa chwastów wystąpiła w roślinach uprawianych w systemie siewu bezpośredniego i było to średnio 29 szt./m2, 11,6 g/m2. Z kolei najmniejsze zachwaszczenie towarzyszyło roślinom wysiewanym po tradycyjnej uprawie orkowej i wynosiło 22 szt./m2, 9,0 g/m2. Jak stwierdzili badacze obserwowana liczba i masa chwastów we wszystkich systemach uprawy była mała, ze względu na intensywną ochronę herbicydową i nie wpływała istotnie na plonowanie roślin uprawnych.

W systemie uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego zaznaczył się większy udział przymiota kanadyjskiego, który jest gatunkiem inwazyjnym, a także gatunków wieloletnich: ostożenia polnego, mleczu polnego i babki zwyczajnej.

Przeprowadzone doświadczenia w latach pozwoliły stwierdzić większe prawdopodobieństwo składu gatunkowego niż ilościowe zbiorowisk chwastów oraz glebowego banku nasion w porównywanych systemach uprawy roli. Najmniejsze było podobieństwo zbiorowisk chwastów oraz glebowego banku nasion w systemie siewu bezpośredniego i uprawy orkowej.

Średnia liczba nasion chwastów w warstwie gleby 0-20 cm była największa w systemie siewu bezpośredniego i wynosiła 6518 nasion/m2 i około 3 razy mniejsza w polach, gdzie wykonywano tradycyjną uprawę orkową 2080 nasion/m2. Pośrednią liczbę nasion chwastów naukowcy oznaczyli w polach, gdzie stosowano uprawę uproszczoną, która wynosiła 4515 nasion/m2.

We wszystkich systemach uprawy roli stwierdzili zmniejszenie zapasu nasion chwastów w kolejnych latach badań, największą w systemie siewu bezpośredniego, a najmniej istotną przy uprawie orkowej.

Badania zostały przeprowadzone przez dr hab. Beatę Feledyn-Szewczyk i dr hab. Janusza Smagacza z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, którzy analizowali wpływ różnych systemów uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej oraz glebowy bank nasion.

Podobał się artykuł? Podziel się!