Przedstawiamy kolejny raport stanu upraw zbóż, rzepaku, buraków oraz prowadzonych prac polowych w poszczególnych regionach Polski, przygotowany przez ekspertów firmy Agrii.

Żuławy, Warmia i Mazury

- Z uwagi na duże opóźnienie w wykonaniu zabiegu T1 w pszenicach ozimych, na plantacjach widać znaczące porażenia mączniakiem prawdziwym i septoriozą paskowaną liści, szczególnie na odmianach mniej odpornych. Brak opadów deszczu spowodował miejscowe przeżółknięcia roślin. Także w pszenicy jarej można zaobserwować pierwsze objawy porażenia mączniakiem. Problemem na niektórych plantacjach pszenic jarych są chwasty jednoliścienne, które pozostały po przesianych pszenicach ozimych – wskazuje Agrii.

Specjaliści Agrii informują także, że na Warmii i Mazurach w uprawach obserwuje się wzrost nasilenia dorosłych skrzypionek.

- W rzepaku, w tym roku naloty słodyszka i chowacza zdarzały się sporadycznie. Ostatnie przymrozki nawet do -7°C spowodowały uszkodzenia roślin. Rzepak jary jest w fazie pierwszych liści właściwych, ze względu na brak opadów jego rozwój jest bardzo powolny. Z kolei buraki cukrowe są w fazie drugiej pary liści. Wykonano w nich pierwszy, a nawet drugi zabieg herbicydowy. Wigor roślin osłabł – liście są przeżółcone w wyniku nałożenia się kilku czynników: warunków suszowych, zabiegów herbicydowych oraz niskich temperatur w nocy – donosi Agrii.

Południowy wschód i Śląsk

- Pszenice ozime są w fazie drugiego kolanka. Z uwagi na braki w obsadzie, łany nie będą gęste, rośliny są porażenie przez mączniaka. Można znaleźć uszkodzenia dorosłych skrzypionek i złożone jaja. Pszenżyta, mimo niekorzystnego przebiegu pogody, wyglądają dobrze. W zależności od odmiany (szczególnie w przypadku długiej słomy) część rolników decydowała się na zabiegi skracające. W jęczmieniu ozimym jest widoczny liść flagowy i pierwsze ości. W tym tygodniu w wielu gospodarstwach będzie wykonywany zabieg T2. Aktualnie nie widać żadnych chorób – komentuje Agrii.

Specjaliści informują, że w rzepaku widoczny jest niekorzystny wpływ przymrozków, które sięgały do -5°C.

- Występują przestrzały na pędzie i żółknące łuszczyny. W wielu przypadkach można zaobserwować „esowato” wygięty pęd kwiatostanowy i pęknięcia łodyg. W cieplejszych rejonach wschodzi kukurydza i słonecznik. W kukurydzy w większości wykonano zabiegi doglebowe, a rolnicy planują dalszą ochronę w drugim zabiegu.

Południowy zachód