W rolnictwie panuje stała tendencja do zmniejszenia kosztów produkcji. Można je uzyskać m.in. poprzez wprowadzenie wszelkiego rodzaju uproszczeń. Mają one swoje zalety i wady. Odstąpienie od orkowego systemu uprawy roli niesie z sobą jednak takie negatywy, jak chociażby podniesienie poziomu zachwaszczenia. Pszenica ozima siewu bezpośredniego jest wg badań przeciętnie o 6 proc. silniej zachwaszczona. Szczególnie wzrasta ilość roślin takich gatunków, jak: miotła zbożowa, perz właściwy, tobołki polne, komosa biała oraz niezapominajka polna.

Kolejnym uproszczeniem jest skrócenie płodozmianu i zwiększony w nim udział zbóż. Ich udział w strukturze zasiewów powyżej 70 proc. powoduje, że są one wysiewane w stanowiskach po przedplonach kłosowych. Stopień zachwaszczenia w zmianowaniach z dużym udziałem zbóż rośnie wraz ze wzrostem ich procentowego udziału w strukturze zasiewów. Efektem tych ujemnych zjawisk jest spadek plonowania.

Wprowadzenie międzyplonów jest jednym z czynników niwelujących. Szczególnego znaczenia nabiera uprawa tych roślin na przyoranie. Zwarte łany międzyplonów ograniczają zachwaszczenie, oddziałują na glebę i roślinę następczą również poprzez wydzieliny substancji biologicznie czynnych oraz związków, które uwalniane są podczas rozkładu ich biomasy, wpływając w konsekwencji pozytywnie na wielkość uzyskiwanego plonu rośliny następczej.

OCENA WPŁYWU MIĘDZYPLONU ŚCIERNISKOWEGO NA ZACHWASZCZENIE

Tym zagadnieniem zajęli się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Szczecinie. Wykonali oni badania, których celem było określenie wpływu trzech gatunków roślin uprawianych w międzyplonie ścierniskowym na wielkość banku nasion chwastów w warstwie ornej.

Doświadczenie zostało przeprowadzone w stanowisku po pszenicy i obejmowało 4 obiekty: kontrolę bez międzyplonu ścierniskowego, drugi z facelią błękitną, kolejny z gorczycą białą, a ostatni ze słonecznikiem zwyczajnym. Wszystkie zostały przeznaczone na mulcz pod jęczmień jary uprawiany w krótkotrwałej monokulturze (3-letniej).

Bezpośrednio po zbiorze plonu przeprowadzono podorywkę z bronowaniem, następnie wysiano nawozy mineralne (50 kg azotu/ha, 40 kg fosforu/ha, 60 kg potasu/ha). Siew wykonywano agregatem uprawowo-siewnym, zużywając 15 kg/ha nasion facelii błękitnej, 20 kg/ha gorczycy białej i 30 kg/ha słonecznika.