Od połowy maja do końca kwitnienia bobiku występują naloty mszycy trzmielinowo - burakowej. W tym roku ich nalot jest dość intensywny. Atakują burak cukrowy oraz ćwikłowy, uprawy szpinaku, masowo osiedlają się na chwastach np. komosie. Liczne kolonie notuje się także w bobiku. W takim przypadku nie obędzie się bez interwencji insektycydowej.

Zwalczanie mszyc jest bardzo ważne, mogą one zniszczyć plantację nawet w 100 proc. Wysysają one bowiem soki z liści i łodyg, pokrywając je lepką wydzieliną. W największym nasileniu mszyce występują w okresie pomiędzy tworzeniem pąków kwiatowych, a wykształcaniem strąków.

Zwalczać mszyce w bobiku należy wówczas gdy przed kwitnieniem zauważymy pojedyncze owady na kilkunastu roślinach, a w czasie kwitnienia sygnałem do zabiegu jest początek kolonii na kilku roślinach.
Na plantacjach bobiku do zastosowań małoobszarowych do ochrony bobiku można użyć 2 preparaty:
• Bulldock 025 EC (beta-cyflutryna), dawka - 0,25 - 0,3 l/ha.
• Tekapo 025 EC (beta-cyflutryna), dawka - 0,25-0,3 l/ha.

Środki te najlepiej stosować przed kwitnieniem po przelocie form uskrzydlonych mszyc. Oba preparaty są toksyczne dla pszczół więc ich aplikacja musi zawsze się odbyć po oblocie owadów zapylających.