Wszystko wskazuje na to, że w tym roku pojawi się problem z niektórymi szkodnikami w burakach cukrowych. Może on być na tyle poważny, że nie obejdzie się bez interwencji insektycydowej. IOR PIB w Poznaniu informuje o wysokim zagrożeniu ze strony mszyc oraz śmietek.

W uprawach małoobszarowych na roślinach pokrewnych tj. burakach pastewnych, ćwikłowych, szpinaku wysianych bez zapraw insektycydowych notuje się bardzo liczne kolonie mszycy trzmielinowo-burakowej. Mszycę tą notuje się także na uprawach bobiku oraz bobu oraz na wielu chwastach.

Na tej podstawie można zatem stwierdzić, że panują bardzo dogodne warunki do rozwoju tych szkodników. Także w buraku cukrowym mogą wkrótce powodować szkody o znaczeniu gospodarczym. Należy zatem monitorować stan swoich plantacji by w porę zastosować zabieg ochronny.

Mszyca trzmielinowo - burakowa na roślinach może bardzo szybko się rozmnażać, zwłaszcza gdy dominuje ciepła i bezdeszczowa pogoda. Na skutek ich bytowania liście kurczą się oraz kędzierzawią. Następuje zahamowania wzrostu rośliny. Mszyce te także przenoszą żółtaczką wirusową. Jako próg szkodliwości przyjmuje się: średnio 15 mszyc nieuskrzydlonych na jednej roślinie. Liczne kolonie mszycy trzmielinowo - burakowej silnie uszkadzają liście co powoduje ich skędzierzawienie. W skrajnych przypadkach może obniżyć plon nawet o 30 proc.

Jeśli chodzi o śmietkę na razie, samice tego szkodnika złożyły jaja na roślinach, z których wkrótce wylęgną się larwy, które drążyć będą w miękiszu liści korytarze. W wyniku żerowania larw na liściach powstają nieregularne, początkowo jasnozielone, później brunatne przebarwienia tzw. miny. Sygnałem do wykonania zabiegu ochrony roślin jest przekroczenie progu szkodliwości, który wynosi: 7 jaj na roślinie w fazie 2 liści, 14 jaj w fazie 4 liści, pojawienie się 2 larw na jeden liść ewentualnie uszkodzenie powierzchni asymilacyjnej w ponad 20 proc.

Do ochrony buraków przed szkodnikami można zastosować jeden z preparatów wymienionych w poprzednich artykułach: "Mszyca na buraku" oraz "Śmietka ćwiklanka składa jaja".  

 

Podobał się artykuł? Podziel się!