O efektywności nawożenia dolistnego w dużym stopniu decydują warunki pogodowe. W tej chwili, przy temperaturach powyżej 15°C stosuje się nawozy w formie chelatów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że generalnie przy temperaturze przekraczającej 25°C i wilgotności powietrza mniejszej niż 60 proc. zmniejsza się skuteczność dokarmiania dolistnego. Wówczas następuje szybkie odparowanie cieczy, a osady powstałe na powierzchni liści mogą być pobrane przez rośliny dopiero w trakcie kolejnego zwilżenia.

W celu podania roślinom brakujących składników stosuje się nawożenie dolistne zazwyczaj jednocześnie zapewniając ochronę plantacji przed chwastami, uszkodzeniami przez choroby, szkodniki. Stosując mieszaniny nawozów z fungicydami, herbicydami, insektycydami przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na wymagania substancji czynnych środków ochrony roślin względem temperatur. Możliwość wspólnego zastosowania środków każdorazowo sprawdza się w etykiecie produktu.

Aplikacja nawozów, ich mieszanin w niewłaściwych warunkach, kiedy są zbyt wysokie temperatury może w najlepszym wypadku nie być skuteczna, a w najgorszym prowadzić do negatywnych skutków dla roślin. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że kropla wody na liściu w ciągu dnia, kiedy jest on poddawany stałej ekspozycji na słońce działa, jak soczewka w szkle powiększającym i grozi jego uszkodzeniu.

Między innymi z tych względów oprysk wykonywać najlepiej jest w godzinach wieczornych, od 21:00 do 6:00 rano. Ważne jest bowiem, by zapewnić roślinom najlepszą wilgotność, a w tych godzinach wynosi ona 90 proc. co znacznie ułatwia i przyspiesza wchłanianie preparatów z oprysku. Ponadto chronić trzeba owady zapylające, które latają już od wczesnych godzin rannych.

Stosuje się oprysk tylko drobnokroplisty, aby krople osiadły z obu stron liścia i na łodygach, a dla zwiększenia przylegania kropli do liści wykorzystuje substancje powierzchniowo czynne. Istotny wpływ na efektywność nawożenia obok temperatury i wilgotności ma także siła wiatru, na który przy oprysku drobnokroplistym trzeba zwrócić uwagę.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!