Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin prowadzi badania na temat fitotoksyczności odmian ziemniaka skrobiowego na metrybuzynę - związek z grupy triazynonów. Tę substancję czynną zawiera np. herbicyd Sencor Liquid 600 SC czy Mistral 70 WG.

Substancja ta powoduje zaburzenia w prawidłowym przebiegu procesu fotosyntezy. Wrażliwość odmian może utrudniać w produkcji nasiennej przeprowadzenie selekcji negatywnej przez maskowanie objawów chorób wirusowych, a w towarowej – obniżenie plonu. Trzeba jednak wiedzieć, że uszkodzenia fitotoksyczne mają charakter przejściowy i nie zawsze działają niekorzystnie na plon.

Przedstawiamy wrażliwość odmian ziemniaka skrobiowego na metrybuzynę – aplikowana po wschodach i opracowana przez J. Urbanowicza. Fitotoksyczność została oceniona w skali 9-stopniowej gdzie 1 oznacza brak uszkodzeń ziemniaka, a 9 – całkowite zniszczenie.

Okazuje się, że niewrażliwa (1,0) jest odmiana Zuzanna. Z kolei niską wrażliwość (1,1-2,0) na tę substancję czynną mają: Ikar, Kuba, Rudawa i Skawa. Najwięcej jest odmian ziemniaka skrobiowego, które są średnio wrażliwe (2,1-4,0): Boryna, Danuta, Glada, Hinga, Inwestor, Jasia, Jubilat, Kaszub, Kuras, Pasja Pomorska, Rumpel. Podwyższoną wrażliwość (4,1-6,0) mają Gandawa i Pokusa, a bardzo wrażliwe (>6,1) Pasat i Sonda.

Podobał się artykuł? Podziel się!