Ocenę sporządził Zakład Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii na podstawie cyfrowej analizy zdjęć satelitarnej, a konkretnie wartości wskaźnika zieleni w porównaniu z wartościami tego wskaźnika z tej samej dekady roku poprzedniego. Wyniki badania zostały zamieszczone we wstępnej ocenie przezimowania upraw ozimych w 2015 r. sporządzonego przez Główny Urząd Statystyczny.

Okazuje się, że w II dekadzie kwietnia 2015 r. stan rozwoju upraw w województwach lubuskim i zachodniopomorskim był lepszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Z kolei w województwach lubelskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim był podobny. Natomiast w pozostałych był gorszy - przy czym najgorszy w województwach dolnośląskim i śląskim.

- Decydujący wpływ na plonowanie plantacji, zarówno upraw ozimych, jak i jarych, będą miały warunki agrometeorologiczne w okresie dalszej wegetacji, a szczególnie uzupełnienia niedoboru wilgoci w glebie występującego lokalnie na glebach przepuszczalnych – podaje GUS.

Trzeba zaznaczyć, że mapa Polski jeszcze w pierwszej dekadzie kwietnia prezentowała się dużo lepiej niż w drugiej. Na podstawie wartości zieleni można było wówczas stwierdzić, że tylko w dwóch regionach: Mazowsze i Podlasie, uprawy wyglądały podobnie jak w roku poprzednim (w analogicznym okresie czasu). Pozostałe regiony prezentowały się lepiej, a nawet dużo lepiej niż w ubiegłym roku (powyżej 120 proc. w woj. dolnośląskim, lubuskim i śląskim). Na pogorszenie stanu upraw miało wpływ ochłodzenie i brak opadów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!