Gdy rolnicy owiną masę folią muszą mieć na uwadze możliwe uszkodzenia gotowych bel spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z kiszonkami oraz ich transportem z pola do miejsca składowania, gdzie również należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie bezpiecznych warunków.

- Często widzi się rolników poświęcających dużo pracy i uwagi na produkcję kiszonki, a potem zaprzepaszczających cały swój wysiłek niedoceniając wagi właściwego przechowywania i obchodzenia się z kiszonkami - twierdzi Norbert Schulze, Menedżer ds. Marketingu Pasz Kiszonych w Dow Europe.

- Właściwe obchodzenie się z kiszonką oraz jej przechowywanie pozwala uniknąć przedziurawienia oraz zniszczeń szczelnej powłoki folii spowodowanych przez ptaki oraz szkodniki, co ostatecznie prowadzi do psucia się masy oraz powstania pleśni - tłumaczy Shultze.

Rolnikom zaleca się, aby korzystać ze sprzętu, który jest specjalnie do tego przeznaczony. Widły wózka lub chwytaka powinny być gładkie i bez rdzy, aby zapobiec jakimkolwiek mechanicznym uszkodzeniom. - Z belami należy się obchodzić niezwykle ostrożnie i kontrolować czy nie nastąpiły żadne uszkodzenia natychmiast po owinięciu beli folią. W przypadku uszkodzenia powierzchni folii zaleca się natychmiastowe zaklejenie taśma klejącą - tłumaczy Lidia Multan, doradca rolny Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

- Bele powinny być przechowywane na płaskiej, twardej powierzchni, z dala od ostrych kantów, które mogą przedziurawić folię - mówi Lidia Multan. - Zalecamy układanie bel o stosunkowo wilgotnej masie (<25% suchej masy) w jedną warstwę, podczas gdy te, z wyższa zawartością suchej masy (>35% SM) mogą być składowane w kilku, maksymalnie trzech, warstwach.

Bele z zakiszana masa powinny być składowane w miejscu z jak najtrudniejszym dostępem dla ptaków, myszy a także zwierząt domowych, takich jak, koty, które mogę przedziurawić folię.