Lista odmian rzepaku jest bardzo bogata, stąd na potrzeby artykułu stworzyliśmy pewien klucz. Poprosiliśmy o zalecenia firm w czterech województwach. Wybraliśmy trzy regiony, gdzie według Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia uprawy tego gatunku jest największa - województwa: dolnośląskie, wielkopolskie i kujawsko-pomorskie. Dołożyliśmy jeszcze jeden region wschodniej części kraju, a mianowicie Lubelszczyznę. Firmy jednak nie zawsze były w stanie wyznaczyć konkretnej pozycji najlepszej dla danego rejonu. Argumentowały to w ten sposób, że na wybór wpływa szereg zmiennych czynników, począwszy od wymagań glebowych danej odmiany, a skończywszy na preferencjach samych rolników. Dlatego część firm podała nam kilka odmian, które mają się sprawdzić nie tylko w tych czterech województwach, ale nawet na terenie całego kraju.

Odmiany polecane do uprawy na terenie całego kraju:

Puncher (CCA 2013) - odmiana mieszańcowa charakteryzująca się szybkim rozwojem jesiennym oraz wysoką zimotrwałością. Średnio wczesny termin kwitnienia. Rośliny średniej wysokości, bez tendencji do wylegania. Najlepiej plonuje na dobrych i średnich stanowiskach.

Aixer - odmiana liniowa, zarejestrowana w Polsce w 2014 r., dająca bardzo wysoki plon tłuszczu, bardzo dobra zimotrwałość i odporność na choroby, np. czerń krzyżowych. Rośliny niskie, sztywne, niewylegające.

Bellevue - odmiana liniowa, zarejestrowana w Polsce w 2008 r. Sprawdza się w różnych warunkach glebowych, w tym na typowych dla Polski mozaikach. Rośliny pokrojem zbliżone do odmian mieszańcowych odznaczają się szybkim rozwojem jesiennym - przydatna na lekko opóźnione siewy. Średnio późny termin kwitnienia i dojrzewania. Bardzo dobra zimotrwałość.

Województwo dolnośląskie:

ES Kamillo - mieszaniec zarejestrowany w Polsce w 2011 r. Charakteryzuje się wczesnym kwitnieniem i dojrzewaniem oraz dobrą zdrowotnością. Rośliny są średnio wysokie, o dobrej odporności na wyleganie. Plon nasiona w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2009-2011 wyniósł 44,6 dt/ha (+4,8 dt w porównaniu do wzorca).

Województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie:

ES Valegro - odmiana populacyjna zarejestrowana w Polsce w 2014 r. W doświadczeniach rejestrowych oraz porejestrowych plonowała najwyżej w rejonie III klasyfikacji COBORU (obydwa województwa wraz z lubuskim), osiągając 57,6 dt/ha (110 proc. wzorca) w PDOiR w 2014 r. Wyróżnia się bardzo dobrą zimotrwałością, parametrami jakościowymi oraz bardzo dobrą zdrowotnością. Rośliny są średnio wysokie, o późnym terminie kwitnienia i dojrzewania.