Żyto, ze wszystkich zbóż ozimych, ma najmniejsze wymagania glebowe, największą mrozoodporność oraz najlepiej radzi sobie ze stresem suszy. Można jednak w jego uprawie popełnić wiele błędów:

1) Uprawa żyta na zbyt słabych stanowiskach, silnie zakwaszonych

Żyto ozime jest zbożem, które najlepiej toleruje gleby kwaśne. Jednak na glebach silnie kwaśnych (pH<4) i to zboże słabo będzie sobie radzić. W takich warunkach zostają uruchomione duże ilości toksycznego glinu, który może powodować zniekształcenie systemu korzeniowego. Ponadto w zbyt kwaśnym środowisku, następuje unieruchomienie fosforu, oraz rośliny mogą cierpieć na niedobór magnezu. 

2. Zbyt niskie nawożenie

Uprawie żyta zazwyczaj poświęcamy mało uwagi i nawozimy je często zbyt małymi dawkami nawozów. Należy tu zaznaczyć, że gleby lekkie z natury są słabo zasobne w dostępne składniki pokarmowe i mocno narażone na wymycie ich z profilu glebowego. Żyto może silnie zareagować spadkiem plonu na zbyt niskie nawożenie zwłaszcza azotem.

3.Niezaprawianie ziarna

Zaniechanie zaprawiania ziarna to poważny grzech rolnika. Niestety jednak dość powszechnie jeszcze praktykowany w przypadku siewu żyta. Żyto jest wrażliwe przede wszystkim na porażenie przez pleśń śniegową, i porażane jest głównie w tych rejonach i latach gdzie długo zalega pokrywa śnieżna. Jedynym sposobem na ograniczenie tej choroby jest właśnie zaprawianie ziarna.

4. Zbyt późny termin siewu

Żyto pomimo tego ze wybacza wiele błędów agrotechnicznych jest raczej wrażliwe na opóźniony siew. Według badań opóźnienie terminu siewu o 10 dni może zmniejszyć plon o 25-30%, a o dalsze 10 dni nawet o 40% i więcej. Ważne by przed nastaniem zimy żyto dostatecznie się rozkrzewiło.

5. Zbyt gęsty siew

Niestety w przypadku żyta rolnicy rzadko decydują się na kwalifikat. Ziarno z wątpliwego źródła sieją często nawet po 200 kg/ha. Jednak w wyniku zbyt gęstego siewu rośliny gorzej się krzewią, tworzą cienkie źdźbła, które później bardziej są podatne na wyleganie.

6. Zaniechanie ochrony chemicznej

Jak każda roślina również i żyto jest wrażliwe na zachwaszczenie. Nie powinno się w tej uprawie rezygnować ze stosowania herbicydów. Zboże to również choruje, ochrona żyta przed chorobami podstawy źdźbła ograniczy jego wyleganie, natomiast ochrona przed mączniakiem oraz rdzą zabezpieczy cenny plon przed jego znaczną utratą, powstałą na skutek porażenia chorobami liści. 

7. Rezygnacja ze stosowania antywylegaczy

Żyto to dość wysokie zboże i w związku z tym łatwo ulega wyleganiu. Zaniechanie stosowanie antywylegaczy w przypadku stosowania wyższych dawek nawozów azotowych zwiększy prawdopodobieństwo wylęgnięcia plantacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!