Pierwszą istotną różnicą w agrotechnice odmian hybrydowych, jest wydłużenie optymalnego terminu wysiewu nawet do 20 września.

- Wynika z tego wiele korzyści, m. in. możliwość wyboru bardziej sprzyjających warunków pogodowych, lepsze przygotowanie gleby, możliwość skuteczniejszego zwalczenia chwastów i samosiewów zbóż - wyliczał Zygmunt Król z firmy Syngenta.

Dodatkowo, opóźnienie siewów hybrydowego jęczmienia ozimego pozwala rozłożyć w czasie prace w gospodarstwie oraz zmniejszyć presję patogenów, w tym mączniaka prawdziwego, ploniarki zbożówki oraz roznoszonego przez mszyce wirusa żółtej karłowatości jęczmienia.

Norma wysiewu odmian hybrydowych ogranicza się do ok. 210 ziarniaków/m2. Zalecana głębokość wysiewu to 2,5 cm.

Dobrym przedplonem dla jęczmieni hybrydowych, podobnie jak dla odmian populacyjnych, są rośliny niezbożowe. Inaczej jednak niż w przypadku odmian populacyjnych, mieszańce nadają się na stanowisko po pszenicy ozimej.


- Odmiany hybrydowe stwarzają nowe możliwości utworzenia płodozmianu. Mogą wchodzić na stanowisko po burakach cukrowych, ziemniakach czy po kukurydzy na kiszonkę. Po kukurydzy porażenie mikotoksynami jest małe - zaznaczył Król. - Jęczmień hybrydowy jest alternatywą dla pszenicy po pszenicy oraz stwarza dobre stanowisko pod rzepak.

Kolejnym elementem agrotechnicznym jest nawożenie. - Badania nad optymalnymi dawkami azotu pod hybrydowe odmiany jęczmienia trwają w firmie Syngenta od 2004 r. - stwierdził Daniel Niewiński z firmy Syngenta. - Zalecana dawka azotu to 180 kg /ha, podzielona na 2 do 3 części, w zależności od przebiegu warunków pogodowych.

Pierwszą dawkę należy zastosować w momencie ruszenia wegetacji. Jej wielkość jest uzależniona od stanu plantacji po zimie. Im lepiej rozwinięte są rośliny, tym mniej azotu trzeba im dostarczyć. Dla roślin w fazie 3-4 liści zalecana dawka azotu wynosi 90 kg/ha. Przy 1-2 pędach - 70 kg/ha; 3-4 pędy - 50-60 kg/ha; 5-6 pędów - 30-40 kg/ha, natomiast powyżej 6 pędów - 30 kg/ha.

Drugą dawkę azotu stosujemy na przełomie fazy krzewienia i strzelania w źdźbło (29/30 BBCH). W tym przypadku większe dawki - 60 kg/h - podajemy roślinom lepiej wykształconym, natomiast słabszym - 30-40 kg/ha. Trzecią dawkę, od 60 do 100 kg/ha, należy dostarczyć w momencie wykształcania liścia flagowego (37 BBCH).