W połowie września br. utrzymujący się duży popyt na ziarno zbóż podstawowych sprzyjał wzrostom cen skupu. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, w dniach 12-18.09.2011 r. pszenica konsumpcyjna skupowana była średnio po 820 zł/t, tj. nieco drożej niż tydzień wcześniej. Ziarno to było równocześnie o 2 proc. droższe niż przed miesiącem oraz o 14 proc. droższe niż przed rokiem.

Za żyto konsumpcyjne w skupie przeciętnie uzyskiwano 847 zł/t, tj. o 4,2 proc. więcej niż w poprzednim tygodniu i o 13 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie ceny żyta były o 31 proc. wyższe niż w porównywalnym okresie 2010 r.

Średnia cena jęczmienia paszowego, w odniesieniu do poprzedniego tygodnia, wzrosła o 3 proc., do 713 zł/t. Cena ta była o 7 proc. wyższa niż przed miesiącem i o 22 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Utrzymuje się spadkowa tendencja cen kukurydzy stymulowana podażą wczesnych odmian ziarna z tegorocznych zbiorów. Przeciętna cena skupu kukurydzy w porównaniu z poprzednim tygodniem obniżyła się o blisko 4 proc. i ukształtowała się na poziomie 885 zł/t. Za kukurydzę płacono o 15 proc. mniej niż przed miesiącem, ale o 15 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!