MAURITIA (2006)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na rdzę jęczmienia – dość duża, na mączniaka, plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn, wyrównanie ziarna i gęstość ziarna w stanie zsypnym – średnie. Zawartość białka – mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Lochow-Petkus Polska.

TOUCAN (2006)
Odmiana o dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – dość duża, na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i rynchosporiozę – średnia, a na czarną plamistość – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym – przeciętna. Zawartość białka – dość mała. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

ŻEGLARZ (2006)
Odmiana o dobrej do bardzo dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka – duża, na rdzę jęczmienia – dość duża, na plamistość siatkową, rynchosporiozę i czarną plamistość – średnia. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – średnie. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – przeciętna.
Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

BEATRIX (2007)
Odmiana o średniej do dobrej wartości browarnej. Odporność na mączniaka, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia i czarną plamistość – średnia, a na rynchosporiozę – dość mała. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie ziarna – dość słabe, gęstość ziarna w stanie zsypnym i zawartość białka – dość małe. Tolerancja na niskie pH gleby – średnia. Plenność – dość dobra.
Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska,  ul. Straszewska 70, 62-100 Wągrowiec.