Hodowca: PHR Tulce.

OSTKA STRZELECKA (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A), o ościstym kłosie. Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na brunatną plamistość liści i septoriozę plew – dość duża, na mączniaka, septoriozę liści, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła – średnia, na rdzę brunatną – dość mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dość późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie – słabe do bardzo słabego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość mała, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – duża do bardzo dużej, ilość glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – bardzo duży. Wydajność ogólna mąki – dość mała. Plenność – słaba do bardzo słabej. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Hodowca: HR Strzelce Grupa IHAR.

TÜRKIS (2006)

Odmiana jakościowa (grupa A). Mrozoodporność – prawie średnia. Odporność na mączniaka – duża, na septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna, na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę plew, fuzariozę kłosów – dość mała. Rośliny są dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – dośćpóźny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziarn – dość mała, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym – średnie. Odporność na porastanie w kłosie – przeciętna, liczba opadania – duża do bardzo dużej. Zawartość białka i glutenu – dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży. Wydajność ogólna mąki – przeciętna. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.

Pełnomocnik hodowcy: SW Seed, ul. Terenowa 6g, 52-231 Wrocław.

AKTEUR (2007)

Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróżniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność – mała do średniej. Odporność na mączniaka – duża do bardzo dużej, na fuzariozę kłosów – duża, na rdzę brunatną, septoriozę liści i plew – dość duża, na brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła – przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia – późny, dojrzewania – średni. Masa 1000 ziarn – dość duża, wyrównanie – dobre do bardzo dobrego, gęstość w stanie zsypnym – średnia. Odporność na porastanie w kłosie – dość duża, liczba opadania – bardzo duża. Zawartość białka – bardzo duża, ilość glutenu – duża do bardzo dużej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS – duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki – przeciętna, barwa mąki – żółta. Plenność – średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby – przeciętna.