ilość wysiewu (kg/ha) = MTZ (g) x  liczba nasion (ziarn) (szt./mkw)/zdolność kiełkowania (proc.)

Kukurydza i buraki
Kukurydza jest rośliną dnia krótkiego, dlatego skrócony dzień przyspiesza jej rozwój generatywny. W miarę, gdy siew jest opóźniany, wytwarza ona większą masę wegetatywną, co z kolei opóźnia rozwój i dojrzewanie ziarna oraz zmniejszenie jego plonu i obniżenie zawartości suchej masy. Terminem, kiedy powinno się wysiewać kukurydzę, jest okres przypadający na kwitnienie porzeczki czerwonej i mniszka lekarskiego. Gleba na głębokości 6–8 cm powinna mieć wtedy temperaturę w granicach 6–8 st.C. Na skutek niskiej temperatury gleby siew jest niewskazany, ponieważ kiełkowanie i wschody znacznie się przedłużają, a nasiona uszkadzane są przez choroby i szkodniki glebowe. Doprowadza to do niepełnych wschodów i mniejszej obsady. Materiałem siewnym kukurydzy są ziarniaki odmian mieszańcowych, a ich zdolność kiełkowania powinna wynosić co najmniej 95 proc. i odznaczać się dobrym wyrównaniem ziarniaków pod względem wielkości, co wpływa na dokładność siewu. Przed wysiewem powinny one być zaprawiane zaprawami grzybo- i owadobójczymi oraz repelentami.

Optymalna gęstość siewu na ziarno i susz powinna zapewniać obsadę ok. 80 tys. roślin na hektar, co uzyskuje się, wysiewając 35–40 kg nasion. Natomiast przy uprawie kukurydzy na kiszonkę zagęszczenie wynosi około 100 tys. roślin na hektar, co uzyskuje się przy wysiewie 40–45 kg. Rozstawa rzędów powinna wynosić 70–80 cm, siew punktowy.

Materiałem siewnym buraka są kłębki. Ich wartość użytkowa zależy przede wszystkim od zdolności kiełkowania nasion w polu. Obecnie w Polsce uprawiane są wyłącznie odmiany genetycznie jednonasienne, a ilość wysiewu zależy od szerokości międzyrzędzi i ustalonej odległości między kłębkami w rzędzie. Buraki cukrowe należy wysiewać, gdy temperatura gleby osiąga 5–6 st.C. Zależnie od rejonu kraju wypada to w I, II albo III dekadzie kwietnia. Na hektar wysiewa się ok. 1,15 jednostki siewnej. Podstawowa rozstawa rzędów dla buraków wynosi 45 cm, a nasiona powinny być wysiewane na głębokość 2–3 cm. Trzeba jednak pamiętać o zróżnicowanej obsadzie dla każdej odmiany. Dlatego przed siewem należy się zapoznać z informacjami podanymi przez hodowcę.