Każda uprawa im wcześniej zostaje odchwaszczona, tym bardziej odwdzięcza się plonem.

Wie o tym każdy plantator.

Jednak zdarzają się sytuacje, że pomimo dobrych chęci, nie ma możliwości wykonania zabiegu w optymalnym terminie. Termin "późny zabieg" w kukurydzy pozostaje określeniem umownym. Z praktycznego punktu widzenia można uważać go za wykonany w fazie od 6 do 8 liścia kukurydzy. Przyczyn wykonywania zabiegu w tym terminie może być kilka: jest to zabieg drugi - korekcyjny; bardzo dobre stanowisko z małą liczbą późno wschodzących chwastów; początkowy wolny wzrost w chłodnych warunkach długotrwałe opady uniemożliwiające wykonanie zabiegu nalistnego; warunki glebowe utrudniające wjazd opryskiwacza na pole; przyczyny losowe.

Oprócz dwóch pierwszych sytuacji, pozostałe można uznać za awaryjne.

W fazie od szóstego liścia kukurydzy chwasty mogą znajdować się w takich samych fazach rozwojowych jak roślina uprawna, a nawet starszych. Analizując tabelę, łatwo zauważyć, że optymalne fazy wrażliwości chwastów dwuliściennych i spośród jednoliściennych najczęściej występujących prosowatych, podczas zabiegu powinny posiadać nie więcej niż sześć liści. Są to fazy optymalne, stąd jeszcze istnieje możliwość ich zwalczania. Niestety, eliminuje to stosowanie środków chwastobójczych w najniższych dawkach.

Innym rozwiązaniem jest położenie nacisku na łączne stosowanie herbicydów z możliwie dużą liczbą substancji aktywnych. W praktyce ich liczba na ogół nie przekracza czterech. Przed zabiegami ochronnymi należy przeprowadzić analizę zachwaszczenia i określić najgroźniejsze gatunki chwastów dominujących.

Bardzo dobrze jest wtedy dobrać takie substancje czynne, które wykazują wysoki efekt w stosunku do danego gatunku. Jeszcze lepiej jest jeżeli charakteryzują się innymi mechanizmami działania. Wtedy "atakowanych" jest kilka zachodzących procesów fizjologicznych (np. fotosynteza, oddychanie, rozkład białek budulcowych, rozkład ścian komórkowych i wiele innych), w wyniku czego łatwiej jest doprowadzić do zamierania chwastów. W młodszych fazach rozwojowych na ogół wystarcza zakłócenie jednego procesu.