Straty w plonach zbóż zależą od stopnia wylegania i terminu jego wystąpienia. Jeśli ma ono miejsce przed kwitnieniem, to w sprzyjających warunkach klimatycznych źdźbła mogą się ponownie wyprostować. Jeżeli nastąpi to podczas  kwitnienia – dojrzałości mlecznej, to straty w plonie  ziarna mogą sięgać nawet 60 proc.

Przy wyleganiu późniejszym, w fazie dojrzałości pełnej,  kiedy ziarniaki są  prawie całkiem wykształcone, notuje się niższe straty (5–10 proc.). Występuje jednak wtedy obniżenie jakości ziarna, a więc i wartości wypiekowej mąki. Bezpośrednim tego powodem jest porośnięcie ziarna. Szczególnie w uprawie pszenicy jakościowej należy dużą uwagę poświęcić zapobieganiu i ochronie przed wyleganiem.

Następstwem wylegania jest pogorszenie wegetacji roślin. Brak dostatecznego dostępu powietrza utrudnia procesy oddychania, niedostatek światła uniemożliwia należytą asymilację dwutlenku węgla, a zatem wzrost i rozwój są nienormalne. W zagęszczonym łanie roślin leżących na ziemi gromadzi się nadmiar pary wodnej, co stwarza korzystne warunki do rozwoju patogenów. Najlepszym regulatorem wzrostu jest światło. W rzadkich łanach, do fazy 1.–2. kolanka rośliny mają duży dostęp do światła słonecznego. Tworzą się wówczas źdźbła grubsze i krótsze, a tym samym bardziej odporne na wyleganie.

Zwiększone ryzyko

Najbardziej zagrożone wyleganiem są łany zbóż:

  • rosnące na bardzo dobrych glebach, przy wysokim poziomie nawożenia azotem i zachwianych proporcjach N:P:K,
  • w latach o długiej jesieni i łagodnej zimie z umiarkowanymi opadami, ciepłej i wilgotnej pogodzie w maju i na początku czerwca,
  • gęste i wysokie, jeśli łwystąpi nawet niewielki opad atmosferyczny połączony z wiatrem.

Dobór regulatora

O konieczności stosowania retardantów, czyli regulatorów wzrostu, można decydować także na podstawie przewidywanych plonów. Na przykład przy plonie powyżej 6 t/ha występuje duże prawdopodobieństwo wylegnięcia i należy zastosować retardant.

Przed zabiegiem trzeba ocenić stan plantacji:

  • h ryzyko strat plonu wynikłe z ewentualnego wylegania,
  • h czynniki stresowe, np. szkodniki, choroby, stan rozwojowy roślin,
  • h uwilgotnienie gleby.