Dla porównania na największej hiszpańskiej giełdzie towarowej w Toledo ceny były wyższe: jęczmień 222 –228; owies 177, pszenica twarda 300-307; pszenica paszowa 258; pszenica chlebowa 267-300; pszenżyto 228 i żyto 222. Wszystkie ceny są wyrażone w €/tonę.

05.10.2007

 

$/tm

Euro/tm

Pszenica

 

 

grudzień

327,03

237,49

Marzec 2008

331,43

240,69

Maj 2008

305,86

222,12

Lipiec 2008

252,21

183,16

 

 

 

Kukurydza

 

 

grudzień

125,74

91,31