Na rynku jest ciągła presja  podaży na cenę ziarna. Farmer.pl rozmawia z prof. Stańko o rynku zbóż.

Farmer.pl: Rynek zbóż jest nieprzewidywalny w tym sezonie. Ceny spadają, zamiast rosnąć?

Prof. Stanisław Stańko: Nieprzewidywalny? Tak bym go nie określił. W krótkim okresie o cenach zawsze decydują relacje podaży i popytu. Zbiory zbóż w porównaniu do poprzedniego sezonu znacznie się zwiększyły. W samej UE zebrano ponad 30 mln ton zbóż więcej. To oznacza, że podaż ziarna jest duża. Zużycie zbóż nie ulega tak dużym zmianom . Przyrost produkcji pozwoli na odbudowę zapasów i zaspokojenie bieżących potrzeb. W Polsce zbiory były o 3,8 mln t wyższe od zapotrzebowania krajowego na ziarno. Występuje presja podaży. Jest ona nie tylko u nas, ale na całym świecie. Z tego powodu cena równowagi kształtuje się na niskim poziomie. Przewiduję, że ceny zbóż do końca sezonu mogą się zwiększyć, o koszty przechowywania.

Farmer.pl: Czy mogą pojawić się jakieś czynniki, które spowodują wzrost cen?

Stańko: Wiosną dowiemy się jak przezimowały oziminy. Jednakże spore zapasy ziarna raczej nie pozwolą na znaczny wzrost cen zbóż do końca sezonu.

Farmer.pl: Ci, którzy przechowują zboże zarobią na nim na przednówku?

Stańko: Tacy rolnicy czy też przedsiębiorcy pokryją tylko koszty przechowywania. Proszę zauważyć, że w wielu krajach UE zboże jest tańsze niż u nas.

Farmer.pl: Czy spodziewał się Pan, że ceny zbóż spadną dwukrotnie w tym sezonie w porównaniu do poprzedniego?

Stanislaw Stanko

Autor: farmer.pl

Opis: prof. Stanisław Stańko

Stańko: Spadków cen można było się spodziewać, choć nie myślałem, że będą one tak duże. Uważałem, że ceny spadną o 30 proc.

Farmer.pl: A czy odważy się Pan, spojrzeć rok, dwa naprzód i powiedzieć jak będą się kształtowały ceny ziarna w kolejnych sezonach?

Stańko: W długim okresie będzie występowała na rynku powolna tendencja wzrostowa cen. Będą także występowały wahania cen. Unia Europejska odchodzi od zakupów interwencyjnych zbóż, co będzie miało negatywne skutki dla producentów. Coraz bardziej ceny zbóż w Unii są powiązane z cenami światowymi. Ceny światowe charakteryzują się dużą niestabilnością, dużą zmiennością. Wahania cen mogą być duże. Dlatego trudno wyrokować co będzie za rok, dwa czy cztery się działo na tym rynku. Generalnie spodziewam się 1; 2 proc. wzrostu cen z roku na rok.