16.11.07

Kontrakt

$/t

€/t

Pszenica

Grudzień

275,36

199,97

Marzec 08

283,08

205,58

Maj 08

277,42

201,47

Lipiec 08

244,42

177,50

Wrzesień 08

246,19

178,79

Kukurydza

 

 

Grudzień

139,41

101,24

Marzec 08

145,65

105,78

Maj 08

149,26

108,39