Koniec roku jest bardzo spokojny. Ze strony rolników nie ma zainteresowania sprzedażą zbóż. Czekają na wyższe ceny, na co na chwilę obecną się nie zanosi mimo że polski rynek zbóż w sezonie 2015/2016 znajduje się pod rosnącą presją popytu.

Koniec roku skłania do podsumowań. Zbiory zbóż w 2015 r. zmniejszyły się na skutek suszy. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje na 27,8 mln ton, tj. o 13 proc. mniej w porównaniu z rekordowymi zbiorami w 2014 r.

- W połączeniu z mniejszymi zapasami początkowymi spowoduje to zmniejszenie podaży krajowej o blisko 15 proc. Jednocześnie zużycie zwiększy się o ponad 1 proc. Wzrośnie zużycie paszowe (o 3,4 proc. do 17,0 mln ton), a spożycie i zużycie przemysłowe zmaleją (odpowiednio o 0,4 i 2,3 proc. do 5,0 i 2,9 mln ton). W wyniku tego, zapasy końcowe mogą zmniejszyć się o połowę do zaledwie 1,0 mln ton – czytamy w najnowszym Raporcie rolnym.

Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) zbiory zbóż (bez ryżu) w 2015 r. wyniosły 1,999 mld ton i były o 1,3 proc. mniejsze od rekordowych zbiorów w 2014 r., ale o 3 mln ton większe niż prognozowano miesiąc wcześniej.

- Mniejszą podaż ze zbiorów zrekompensowały duże zapasy początkowe (447 mln ton) i dlatego podaż całkowita zwiększyła się o 0,6 proc. do 2,446 mln ton. Światowe zużycie może się zwiększyć o 0,3 proc. do 1,991 mld ton. Zapasy końcowe w sezonie 2015/16 przewiduje się na poziomie najwyższym od 30 lat wynoszącym 454 mln ton – podaje Instytut.

Poniżej podajemy ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 30 grudnia 2015 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A. (Szymanów)
- pszenica konsumpcyjna – 670,
- żyto konsumpcyjne – 550.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 650.

PZZ Stoisław
- pszenica konsumpcyjna – 665-685,
- pszenica paszowa – 660,
- żyto konsumpcyjne – 535,
- jęczmień konsumpcyjny – 600,
- jęczmień paszowy – 600,
- owies – 560,
- pszenżyto – 590,
- gryka – 1900,
- rzepak - 1590.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna – 640.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 630-660,
- żyto konsumpcyjne - 540.