"Zbiory zbóż w większości województw zostały zakończone. Jednak występujące częste i dość intensywne opady deszczu opóźniają prace żniwne w kilku pozostałych województwach. Informacje o weryfikacji prognoz zbiorów zbóż "w dół" w zachodniej i południowej części Europy powodują wstrzymywanie się krajowych producentów z dostawą ziarna do skupu w oczekiwaniu na wyższe ceny. W związku z tym obserwowana jest przewaga popytu nad podażą, a taki stan wpływa na dalszy dynamiczny wzrost cen zbóż" - napisali eksperci MR w cotygodniowej analizie rynku.

W drugiej połowie sierpnia (20-26 sierpień) za pszenicę konsumpcyjną średnio w kraju płacono 736 zł za tonę, tj. o blisko 7 proc. więcej niż w tydzień wcześniej. W odniesieniu do notowań sprzed miesiąca oraz sprzed roku pszenica konsumpcyjna zdrożała odpowiednio o 33 proc. i o ok. 46 proc.

W ciągu tygodnia (20-26 sierpień) o blisko 8 proc. wzrosła również cena skupu żyta konsumpcyjnego i osiągnęła poziom 644 zł za tonę. Porównując aktualną cenę żyta do cen notowanych przed miesiącem i przed rokiem ziarno to zdrożało odpowiednio o 34 proc. i o 64 proc.

W tym samym czasie obniżyła się (o 5 proc.) cena jęczmienia paszowego. Za tonę tego ziarna dostawcy otrzymywali średnio w kraju 589 zł, tj. o ponad 10 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie cena tego ziarna była o ponad ok. 64 proc. wyższa w porównaniu do cen notowanych przed rokiem.

"Uwarunkowania podażowo-popytowe na wspólnym rynku skorygowały w dół stosunkowo wysoki (przekraczający od trzech tygodni średnią unijną) poziom cen trzody chlewnej w Polsce" - napisali eksperci MR.

Według danych Ministerstwa Rolnictwa, po czterech tygodniach wzrostu, średnia cena skupu żywca wieprzowego w dniach 20-26 sierpnia obniżyła się do 4,19 zł/kg, tj. o 1,6 proc. w porównaniu do poprzedniego tygodnia. Wáodniesieniu do notowań sprzed miesiąca żywiec wieprzowy podrożał o 6 proc., ale był o prawie 5 proc. tańszy niż przed rokiem.

W analizowanym okresie ceny skupu bydła ukształtowały się na poziomie 4,17 zł/kg wobec 4,18 zł/kg w poprzednim tygodniu. Były one wprawdzie o blisko 5 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej, ale o 3 proc. niższe niż przed rokiem.

Za kurczęta brojlery w przedostatnim tygodniu sierpnia płacono przeciętnie 3,29 zł/kg, tj. o niecały 1 proc. mniej niż tydzień wcześniej, ale o prawie 1 proc. więcej niż przed miesiącem i o 21 proc. więcej niż przed rokiem.

Źródło: PAP

Podobał się artykuł? Podziel się!