Dziś w Ministerstwie Rolnictwa odbywało się spotkanie zbożowców zorganizowane przez Federację Producentów Zbóż. Federacja spodziewa się, że cena pszenicy konsumpcyjnej w żniwa będzie wynosiła 530 zł za tonę – poinformował Sawicki.

Pesymistyczną prognozę dla rolników przedstawił Bank Gospodarki Żywnościowej, który analizuje rynki rolne. BGŻ spodziewa się, że cena pszenicy konsumpcyjnej wyniesie w żniwa 440 zł/t – mówił minister.

Sawicki dodał, że w pierwszej połowie 2010 r. cena tego zboża będzie wyższa o 40 proc.

Apeluje po raz kolejny do rolników i grup producentów rolnych, żeby budowali własne magazyny na zboże – mówił Sawicki. Środki finansowe są dostępna dla grup w ramach działania PROW „zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” – przypomniał minister rolnictwa.

Sawicki odniósł się także do sytuacji na rynkach rolnych.

Sytuacja w rolnictwie nie jest taka zła jak się słyszy – powiedział.

Zauważył, że wzrosła opłacalność produkcji wieprzowiny i drobiu. Na rynku mleka przestały spadać ceny skupu, a zaczęły rosnąć ceny masła i mleka w proszku co jest skutkiem interwencji Agencji Rynku Rolnego – powiedział Sawicki.

Wg. prognoz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w żniwa zostanie w Polsce zebranych 26,3 mln t zbóż, w tym pszenicy 8,6 mln t, żyta 3,3 mln t, jęczmienia 3,5 mln t oraz kukurydzy 1,8 mln t. IERiGŻ przewiduje, że w sezonie 2009/2010 spożycie zbóż w Polsce zmniejszy się w porównaniu do ubiegłego roku.

Utrzymujący się niski stan pogłowia trzody chlewnej wskazuje, że zużycie zbóż na pasze w sezonie 2009/2010 ukształtuje się na poziomie 16,4 mln t.

Według prognoz Międzynarodowej Rady Zbożowej cała Unia Europejska wejdzie w nowy rok gospodarczy z zapasami zbóż na poziomie 34,8 mln t. W porównaniu z poprzednim sezonem zapasy będą wyższe o połowę!. Natomiast w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat zapasy zbóż będą wyższe o 1/3.

W Unii Europejskiej w żniwa zostanie zebranych 289,2 mln t zbóż, 7,6 proc. mniej niż w u biegłym roku. Zużycie zbóż będzie niższe o blisko 15 mln t niż produkcja.

źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!