Tylko w nielicznych skupach w przeciągu tygodnia delikatnie zmieniły się ceny ziarna. W jednej z badanych przez nas firm podrożała pszenica konsumpcyjna do 650 zł/t netto (z 640), w innej o 20 zł podniosła się cena pszenżyta i jęczmienia. W jeszcze innej obniżyła się o 10 zł cena kukurydzy o wilgotności 30 proc. Gatunek ten kosztuje obecnie ok. 660 zł/t.

Jak sytuacja wygląda na giełdach? W ubiegłym tygodniu notowania pszenicy w najbliższym kontrakcie terminowym na Euronext nie zmieniły się znacząco w porównaniu z końcem ubiegłego tygodnia - wzrost cen o zaledwie 0,1 proc. do 177,8 EUR/t. Natomiast ceny kukurydzy wzrosły o 1,7 proc. do 164 EUR/t.

- Notowania giełdowe pszenicy na Euronext poruszają się w trendzie bocznym, dalsze ich spadki są możliwe. Główną przyczyną niskiego poziomu cen jest presja podażowa, dotyczy to zarówno samej Unii Europejskiej, jak i rynku globalnego. Mocna pozycja dostawców z rejonu Morza Czarnego i ostra konkurencja o kluczowe rynki zbytu dodatkowo przyczynia się do „spadkowych” nastrojów na rynku – podaje FAMMU/FAPA.

Jak informują analitycy, dotychczas UE wyeksportowała 6,5 mln ton pszenicy miękkiej, tj. o 29 proc. mniej niż w rozpatrywanym okresie 2014 roku. Tymczasem tegoroczne zbiory tego gatunku w UE były nawet nieznacznie wyższe niż przed rokiem.

- Przypomnijmy, iż w ostatnim raporcie Strategie Grains oszacowała je na 149,6 mln ton, tj. o 0,3 mln ton powyżej zeszłorocznego wyniku. Rekordowe zbiory odnotowała Francja, będąca liderem w unijnej produkcji i eksporcie pszenicy, (41 mln ton, o 9 proc. więcej niż przed rokiem) – informuje FAMMU/FAPA.

Poniżej podajemy ceny skupu zbóż w zł/t netto zebrane 28 października 2015 r. na podstawie ankiety telefonicznej:

Polskie Młyny S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 650,
- pszenica paszowa – 580,
- żyto konsumpcyjne – 520,
- kukurydza mokra - 450.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 650.

PZZ Stoisław
- pszenica konsumpcyjna – 650-690,
- pszenica paszowa – 610,
- żyto konsumpcyjne – 510,
- żyto paszowe – 480,
- jęczmień konsumpcyjny – 575,
- jęczmień paszowy – 565,
- owies – 530,
- pszenżyto – 550.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A
- pszenica konsumpcyjna – 640.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 580-640,
- żyto konsumpcyjne - 500.