Generalnie w ubiegłym miesiącu odnotowano w porównaniu z czerwcem zarówno w skupie, jak i na targowiskach, spadek cen wszystkich zbóż podstawowych za wyjątkiem cen skupu owsa.


Ceny pszenicy w skupie zmalały w porównaniu z czerwcem do 80,62 zł/dt, o 10,1 proc. a w odniesieniu do lipca 2012 r. o 11,2 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 102,18 zł.

Za żyto w skupie płacono 53,12 zł/dt - o 18 proc. mniej niż miesiąc wcześniej i o 31,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta zmalały nieznacznie do 75,04 zł/dt.

Jęczmień kosztował w skupie mniej w stosunku do czerwca o 11,9 , tj. do poziomu 66,80 zł/dt. Cena ta była niższa niż przed rokiem o 20,7 proc.

W lipcu 2013 r. ceny pszenżyta w skupie wyniosły 63,84 zł/dt, tj. w stosunku do poprzedniego miesiąca spadły o 20,7 proc., a w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 20,8 proc.

Ceny owsa w skupie w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 12,5 proc.

Podobał się artykuł? Podziel się!